Pháp luật nước ngoài

Nội dung Hiến pháp Mỹ 3

Nội dung Hiến pháp Mỹ

Nội dung Hiến pháp Mỹ được thiết kế để thiết lập khung chính trị và pháp lý cho chính quyền liên bang của Mỹ. Hiến pháp Mỹ có bao nhiêu điều? Nội dung Hiến pháp Mỹ Tại sao Hiến pháp…

Toàn văn Hiến pháp Hoa Kỳ 5

Toàn văn Hiến pháp Hoa Kỳ

Bài viết này cung cấp toàn văn Hiến pháp Hoa Kỳ cũng như cấu trúc cơ bản của bản Hiến pháp này. Toàn văn Hiến pháp Hoa Kỳ hiện nay Hiến pháp Hoa Kỳ pdf Toàn văn Hiến pháp Hoa…

Luật Thương mại Singapore 7

Luật Thương mại Singapore

Luật Thương mại Singapore là một phần quan trọng của hệ thống pháp luật của quốc đảo này, giúp điều chỉnh và hỗ trợ hoạt động kinh doanh và thương mại. Singapore là một trong những trung tâm thương mại…

Hiến pháp Singapore 9

Hiến pháp Singapore

Hiến pháp Singapore là văn bản pháp lý cao nhất của quốc gia này, định nghĩa cấu trúc chính quyền, phần chia quyền lực, cũng như các quyền cơ bản của công dân. Hiến pháp này có vai trò quan…

Bộ luật Hình sự Singapore 11

Bộ luật Hình sự Singapore

Bộ luật hình sự Singapore, hay còn được gọi là “Penal Code”, là một bộ luật quan trọng điều chỉnh các tội phạm và hình phạt ở Singapore. Lịch sử hình thành và phát triển của Bộ luật Hình sự…

Bộ luật Dân sự Nhật Bản 15

Bộ luật Dân sự Nhật Bản

Bộ luật Dân sự Nhật Bản có ảnh hưởng lớn đến đời sống pháp lý hàng ngày của người dân Nhật Bản, từ các giao dịch thương mại đến các vấn đề cá nhân và gia đình. Bộ luật Dân…

Bộ luật Dân sự Đức PDF 19

Bộ luật Dân sự Đức PDF

Tải về toàn văn bản tiếng Anh của Bộ luật Dân sự Đức. Bộ luật Dân sự Đức pdf Tải về toàn văn Bộ luật Dân sự Đức phiên bản ban hành ngày 2 tháng 1 năm 2002, được sửa…

Bộ luật Dân sự Pháp 21

Bộ luật Dân sự Pháp

Tải về toàn văn Bộ luật Dân sự Pháp pdf. Bộ luật Dân sự Pháp bản tiếng Việt được dịch bởi Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Bộ luật Dân sự Pháp bản tiếng Việt Toàn văn Bộ luật…