Nội dung Hiến pháp Mỹ

Nội dung Hiến pháp Mỹ được thiết kế để thiết lập khung chính trị và pháp lý cho chính quyền liên bang của Mỹ.

Nội dung Hiến pháp Mỹ
Nội dung Hiến pháp Mỹ 3

Hiến pháp Mỹ có bao nhiêu điều?

Hiến pháp Mỹ hiện nay gồm có Lời nói đầu, 07 điều khoản chính và 27 sửa đổi. Hiến pháp Mỹ thiết lập cấu trúc của chính phủ liên bang, xác định phân chia quyền lực giữa các cơ quan nhà nước và giữa chính phủ liên bang với các tiểu bang, và bảo vệ quyền tự do cơ bản của công dân thông qua các sửa đổi.

Nội dung Hiến pháp Mỹ

Nội dung Hiến pháp Mỹ bao gồm các thành phần như sau:

Lời Nói Đầu (Preamble)

Lời nói đầu mô tả mục đích của Hiến pháp: “Tạo thành một Liên bang hoàn hảo hơn, thiết lập công lý, đảm bảo sự bình yên nội bộ, cung cấp cho sự phòng thủ chung, thúc đẩy phúc lợi chung và đảm bảo các phước lành của tự do cho chúng ta và các thế hệ sau”.

Các Điều khoản (Articles)

Hiến pháp ban đầu bao gồm bảy điều khoản, mỗi điều khoản đề cập đến các nguyên tắc và cơ chế chính trị cụ thể:

 • Điều I (Quốc hội): Quy định về cơ quan lập pháp của Mỹ là Quốc hội, bao gồm Thượng viện và Hạ viện. Điều này quy định cách thức bầu cử, yêu cầu đối với các thành viên, cách thức thông qua luật, và quyền hạn như quyền tài chính, quân sự, và quyền luận tội.
 • Điều II (Tổng thống): Mô tả quyền hạn và trách nhiệm của Tổng thống, người đứng đầu cơ quan hành pháp. Điều này bao gồm quy định về bầu cử, các điều kiện cần thiết để làm Tổng thống, quyền chỉ định quan chức, và các trách nhiệm như chỉ huy quân đội và thực thi luật pháp.
 • Điều III (Tư pháp): Thiết lập hệ thống tư pháp, bao gồm Tòa án Tối cao và các tòa án liên bang khác. Điều này quy định về quyền hạn, nhiệm vụ, và cơ chế bổ nhiệm thẩm phán.
 • Điều IV (Các Tiểu bang): Quy định rõ quan hệ giữa các tiểu bang và chính phủ liên bang, cũng như giữa các tiểu bang với nhau. Điều này bao gồm quy định về sự công nhận lẫn nhau giữa các tiểu bang về pháp luật và tư cách công dân, cũng như về việc nhập cư và mở rộng lãnh thổ.
 • Điều V (Sửa đổi Hiến pháp): Mô tả quy trình sửa đổi Hiến pháp, yêu cầu sự đồng ý của ít nhất hai phần ba số phiếu tại Quốc hội và trong các tiểu bang.
 • Điều VI (Các điều khoản chung): Khẳng định tính ưu việt của Hiến pháp, luật liên bang, và các hiệp ước so với luật tiểu bang. Điều này cũng yêu cầu các quan chức tuyên thệ trung thành với Hiến pháp.
 • Điều VII (Phê chuẩn): Quy định về quy trình phê chuẩn Hiến pháp bởi các tiểu bang.

Sửa đổi (Amendments)

Hiện tại có 27 sửa đổi của Hiến pháp Mỹ. Mười sửa đổi đầu tiên, được gọi là “Bill of Rights”, được thông qua vào năm 1791 và bảo vệ các quyền cá nhân và tự do chống lại sự can thiệp của chính phủ. Các sửa đổi tiếp theo bao gồm những quy định về các vấn đề như quyền bầu cử, các quy định về tổng thống, và quyền công dân.

Hiến pháp Mỹ không chỉ là nền tảng pháp lý của quốc gia mà còn là biểu tượng của các giá trị dân chủ và tự do.

nội dung hiến pháp mỹ
Nội dung Hiến pháp Mỹ 4

Tại sao Hiến pháp Mỹ ít thay đổi?

Việc sửa đổi Hiến pháp Mỹ khá khó khăn và đòi hỏi sự đồng thuận rộng rãi. Đây là lý do tại sao Hiến pháp dường như ít thay đổi và có tính bền vững cao. Để hiểu rõ hơn, chúng ta có thể xem xét các yếu tố sau:

 • Quy trình sửa đổi nghiêm ngặt: Hiến pháp Mỹ quy định rõ ràng quy trình sửa đổi trong Điều khoản V. Để thêm một sửa đổi, cần có sự phê chuẩn của hai phần ba số phiếu tại cả hai viện của Quốc hội (Hạ viện và Thượng viện) hoặc thông qua một hội nghị hiến pháp được yêu cầu bởi hai phần ba các tiểu bang. Sau đó, sửa đổi phải được ba phần tư các tiểu bang phê chuẩn.
 • Ổn định chính trị: Hiến pháp Mỹ được thiết kế để tạo ra một hệ thống chính trị ổn định, ngăn chặn sự thay đổi nhanh chóng hoặc bốc đồng mà không có sự đồng thuận rộng rãi. Cơ chế phân quyền và kiểm soát chéo giữa các nhánh quyền lực nhằm đảm bảo rằng không có một nhóm hoặc cá nhân nào có thể dễ dàng thay đổi cấu trúc cơ bản của chính phủ.
 • Thiết kế linh hoạt: Hiến pháp Mỹ được viết bằng ngôn ngữ khá chung chung và linh hoạt, cho phép nó được diễn giải theo nhiều cách khác nhau. Tòa án Tối cao Mỹ đóng một vai trò quan trọng trong việc diễn giải Hiến pháp, cho phép nó thích ứng với thời đại mà không cần phải sửa đổi về mặt văn bản của Hiến pháp một cách thường xuyên.
 • Cảm giác tổng thể về tính bền vững: Vì các quy định của nó đã được thử thách và chứng minh là hiệu quả qua hơn hai thế kỷ, có một sự tôn trọng và gắn bó mạnh mẽ với Hiến pháp. Điều này làm cho việc sửa đổi Hiến pháp trở nên khó khăn hơn, do cảm giác muốn bảo vệ cơ sở đã được thiết lập.

Tóm lại, trong khi Hiến pháp Mỹ đã được sửa đổi 27 lần kể từ khi được thông qua lần đầu tiên, các cơ chế bảo đảm tính ổn định và đòi hỏi sự đồng thuận rộng rãi đã làm cho việc thay đổi Hiến pháp trở nên không phổ biến và khó khăn hơn.

Ý nghĩa của Hiến pháp Mỹ 1787

Hiến pháp Mỹ, được thông qua vào năm 1787 và có hiệu lực từ năm 1789, là một văn kiện quan trọng trong lịch sử và pháp lý của Mỹ. Nó không chỉ thiết lập cơ sở cho chế độ chính trị của Mỹ mà còn có ý nghĩa sâu sắc về mặt lý thuyết và thực tiễn trong việc hình thành một quốc gia mới. Dưới đây là một số ý nghĩa chính của Hiến pháp Mỹ 1787:

 • Thiết lập một Chính phủ Liên bang: Trước Hiến pháp 1787, các tiểu bang của Mỹ hoạt động dưới một liên minh lỏng lẻo, không có chính quyền trung ương mạnh mẽ. Hiến pháp đã tạo ra một chính phủ liên bang với quyền lực đủ để điều hành một quốc gia, đồng thời phân định rõ ràng quyền lực giữa chính phủ liên bang và các tiểu bang.
 • Cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực: Hiến pháp thiết kế hệ thống kiểm soát chéo giữa ba nhánh chính quyền: lập pháp, hành pháp, và tư pháp. Điều này nhằm ngăn chặn sự lạm quyền từ bất kỳ cơ quan nào và đảm bảo không có nhánh nào có quyền lực tuyệt đối.
 • Bảo vệ quyền tự do cá nhân: Mặc dù Hiến pháp ban đầu chưa có các điều khoản rõ ràng về quyền tự do cá nhân, nhưng sự phản đối của một số nhóm đã dẫn đến việc bổ sung Bill of Rights (10 sửa đổi đầu tiên) vào năm 1791. Những sửa đổi này bảo vệ các quyền cơ bản như tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền được xét xử công bằng, và quyền không bị khám xét hoặc tịch thu tài sản một cách bất hợp pháp.
 • Khung pháp lý cho một nền kinh tế thị trường: Hiến pháp đã tạo điều kiện cho sự phát triển của một nền kinh tế thị trường, bao gồm cả việc thiết lập hệ thống tiền tệ và quy định thương mại giữa các tiểu bang và quốc tế. Điều này đặt nền móng cho sự thịnh vượng kinh tế sau này của Mỹ.
 • Tạo mô hình cho các dân chủ hiện đại khác: Hiến pháp Mỹ được coi là một trong những hiến pháp bền vững nhất thế giới và đã trở thành mô hình cho nhiều quốc gia khác trong việc soạn thảo các bản hiến pháp của riêng họ.

Tóm lại, Hiến pháp Mỹ 1787 không chỉ là một tài liệu pháp lý mà còn là một biểu tượng của sự hình thành và phát triển của một quốc gia dựa trên các nguyên tắc dân chủ, pháp quyền, và tự do. Nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội và chính trị của Mỹ cho đến ngày nay.

XEM THÊM: TOÀN VĂN HIẾN PHÁP HOA KỲ

5/5 - (2 bình chọn)