Bộ luật Dân sự Trung quốc pdf

Bộ luật Dân sự Trung Quốc có tên gọi đầy đủ là Bộ luật Dân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, là một bộ luật dân sự toàn diện được ban hành vào năm 2020, chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2021.

bộ luật dân sự trung quốc
Bộ luật Dân sự Trung quốc pdf 2

Bộ luật Dân sự Trung quốc pdf

Bộ luật này củng cố và hệ thống hóa một loạt các tiêu chuẩn pháp lý hiện có và thực tiễn liên quan đến tài sản, hợp đồng, luật gia đình và thừa kế, cùng những vấn đề khác, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của luật dân sự ở Trung Quốc.

5/5 - (1 bình chọn)