Phí đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia (Cambodia)

Bài viết cung cấp toàn bộ quy trình và phí đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia (Cambodia) theo quy định mới nhất của pháp luật Campuchia.

đăng ký nhãn hiệu tại campuchia
Phí đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia (Cambodia) 2

Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Dưới đây là quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia năm 2024:

1. Sau khi nộp đơn kèm phí nộp đơn, Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Campuchia sẽ cấp Giấy báo nhận đơn khi các yêu cầu nộp đơn được đáp ứng theo quy định.

2. Nếu có điều gì đó sai trong đơn đăng ký, Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Campuchia sẽ ra thông báo yêu cầu sửa đổi hoặc sửa chữa.

3. Khi đơn đăng ký hợp lệ, đúng biểu mẫu quy định, quá trình thẩm định cơ bản bắt đầu. Thông thường, Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Campuchia sẽ kiểm tra Điều 4 của Luật Nhãn hiệu Campuchia để kiểm tra nhãn hiệu có thuộc các trường hợp không được đăng ký hay không.

4. Nếu nhãn hiệu không đáp ứng với Điều 4 của Luật Nhãn hiệu Campuchia, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ bị từ chối sơ bộ.

5. Trong vòng 60 ngày, chủ nhãn hiệu có thể vượt qua sự từ chối của Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Campuchia bằng cách nộp một văn bản giải trình lý do, hoặc cung cấp bằng chứng về việc sử dụng nhãn hiệu trên thực tế, hoặc sửa đổi nhãn hiệu hoặc hàng hóa/dịch vụ, hoặc từ bỏ phần nhãn hiệu bị từ chối, hoặc chấp nhận điều kiện hạn chế.

6. Khi vượt qua được sự phản đối của Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Campuchia, nhãn hiệu có thể được đăng ký. Khi không vượt qua được sự phản đối của Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Campuchia, nhãn hiệu sẽ bị từ chối bảo hộ.

7. Chủ nhãn hiệu có thể nộp đơn khiếu nại tới Ban giải quyết Khiếu nại hoặc Tòa án nếu không đồng ý với sự từ chối của Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Campuchia.

8. Quyết định của Ban giải quyết Khiếu nại có thể bị kháng nghị tới Tòa án.

9. Có ba cấp tòa án tại Campuchia, đó là Tòa án Phnom Penh, Tòa án phúc thẩm và Tòa án Tối cao. Quyết định của Tòa án Tối cao là cuối cùng.

Phí đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Phí đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia bao gồm:

  • Phí Nhà nước
  • Phí đại diện sở hữu công nghiệp
  • Phí chuyển khoản ngân hàng
  • Phí gửi tài liệu
  • Phí công chứng, dịch thuật văn bản

Phí đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia trọn gói từ 18 triệu đồng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia nhanh nhất: 0343320223

Xem thêm cách thức đăng ký nhãn hiệu quốc tế

5/5 - (1 bình chọn)