Các bước đăng ký nhãn hiệu tại Canada

Các bước đăng ký nhãn hiệu tại Canada theo quy định mới nhất năm 2024.

Các bước đăng ký nhãn hiệu tại Canada
Các bước đăng ký nhãn hiệu tại Canada 3

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Canada

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Canada bao gồm

1/ Tên và địa chỉ gửi thư của người nộp đơn

2/ Mô tả về nhãn hiệu.

Bản trình bày có thể chứa nhiều hơn một chế độ xem nhãn hiệu nếu cần có nhiều chế độ xem để nhãn hiệu được xác định rõ ràng. Đối với nhãn hiệu màu sắc hoặc nhãn hiệu tuyên bố (các) màu sắc là đặc điểm, thì phần trình bày phải được gửi bằng màu sắc, cùng với mô tả về (các) màu sắc và vị trí chúng xuất hiện trong nhãn hiệu.

Đối với nhãn hiệu âm thanh và hình ảnh chuyển động, cần phải có bản trình bày điện tử và bản mô tả nhãn hiệu.

3/ Mẫu nhãn hiệu đăng ký (có kích thước không quá 8cmx8cm)

4/ Người đại diện (nếu có)

5/ Tuyên bố bằng các điều khoản thương mại cụ thể và thông thường của hàng hóa và dịch vụ gắn liền với nhãn hiệu

6/ Tuyên bố về hàng hóa và dịch vụ được phân nhóm theo Bảng phân loại Nice

7/ Lệ phí nộp đơn

8/ Bất kỳ yêu cầu nào khác cụ thể đối với loại nhãn hiệu muốn đăng ký

Bạn phải nộp đơn đăng ký riêng cho từng nhãn hiệu mà bạn muốn đăng ký. Tuy nhiên, một đơn có thể bao gồm nhiều hàng hóa hoặc dịch vụ cho một nhãn hiệu nhất định.

Lưu ý: Nếu bạn muốn duy trì đăng ký nhãn hiệu của mình, bạn phải đăng ký nhãn hiệu theo cách bạn sẽ sử dụng nhãn hiệu đó. Nói cách khác, bạn không được thay đổi nó theo bất kỳ cách nào, kể cả việc thay đổi màu sắc như bạn đã mô tả trong ứng dụng của mình.

Chi phí đăng ký nhãn hiệu tại Canada

Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, bạn phải trả phí đăng ký. Phí này được tạo thành từ phí cơ bản bao gồm một loại hàng hóa hoặc dịch vụ và một khoản phí khác cho mỗi loại hàng hóa hoặc dịch vụ bổ sung.

Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng (VISA, MasterCard hoặc American Express), thanh toán trực tiếp, phiếu chuyển tiền qua đường bưu điện hoặc séc (các lệnh chuyển tiền qua bưu điện và séc phải được thanh toán bằng đô la Canada cho Tổng cục quản lý Canada). Không thêm thuế liên bang và bang.

Phí Nhà nước đăng ký nhãn hiệu tại Canada

Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Canada

1/ Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Canada

Bạn có thể nộp đơn đăng ký và thanh toán phí trực tuyến hoặc bạn có thể gửi đơn đăng ký đã hoàn thiện cùng với khoản thanh toán qua đường bưu điện.

Sau khi Cơ quan đăng ký nhận được đơn đăng ký của bạn, các chuyên viên sẽ xem xét đơn đăng ký để đảm bảo đơn đăng ký đã hoàn chỉnh. Nếu thiếu bất cứ điều gì, Cơ quan đăng ký sẽ liên hệ với bạn để hỏi thêm thông tin. Khi quá trình này kết thúc, Cơ quan đăng ký sẽ xác nhận rằng Cơ quan đăng ký đã nhận được đơn đăng ký của bạn và cung cấp ngày nộp đơn – nghĩa là ngày mà đơn đăng ký của bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu nộp đơn. Ngày nộp đơn này rất quan trọng vì nó là ngày dùng để đánh giá ai có quyền đăng ký trong trường hợp nhầm lẫn giữa các nhãn hiệu cùng chờ xử lý.

Bạn có thể thay đổi đơn đăng ký của mình theo một số cách sau khi bạn đã nộp đơn. Tuy nhiên, không phải mọi thay đổi đều được chấp nhận. Một số thay đổi nhất định sẽ có nghĩa là bạn phải nộp đơn đăng ký mới.

Các bước đăng ký nhãn hiệu tại Canada
Các bước đăng ký nhãn hiệu tại Canada 4

2/ Thẩm định đăng ký nhãn hiệu tại Canada

Sau khi Cơ quan đăng ký nhận được đơn đăng ký của bạn và cấp ngày nộp đơn, họ sẽ thực hiện các công việc sau đây:

Tìm kiếm cơ sở dữ liệu nhãn hiệu để tìm bất kỳ nhãn hiệu đã đăng ký hoặc đang chờ xử lý nào gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của bạn (nếu tìm thấy, Cơ quan đăng ký sẽ thông báo cho bạn). Cơ quan đăng ký sẽ cho bạn hoặc người đại diện của bạn biết về bất kỳ sự phản đối nào, nếu có. Sau đó bạn có cơ hội trả lời. Nếu câu trả lời của bạn không thuyết phục, bạn sẽ nhận được một lá thư giải thích rằng đơn đăng ký của bạn đã bị từ chối và cho bạn biết lý do. Nếu nhận được lời từ chối, bạn có quyền kháng cáo lên Tòa án Liên bang Canada.

Kiểm tra đơn đăng ký để đảm bảo đơn đăng ký không trái với Đạo luật và Quy định về Nhãn hiệu, đưa ra bất kỳ phản đối nào đối với việc đăng ký nhãn hiệu của bạn và thông báo cho bạn về bất kỳ yêu cầu còn tồn đọng nào.

Xuất bản đơn đăng ký trên Tạp chí Nhãn hiệu sau đó công chúng có thể nộp đơn phản đối đối với đơn đăng ký của bạn. Tạp chí Nhãn hiệu được xuất bản trên trang web của Cơ quan đăng ký vào Thứ Tư hàng tuần. Tạp chí là ấn phẩm chính thức liệt kê mọi đơn đăng ký đã được công bố ở Canada. Nó cung cấp thông tin về đơn đăng ký, bao gồm tên và địa chỉ của người nộp đơn, số đơn, ngày nộp đơn, nhãn hiệu cũng như hàng hóa và dịch vụ liên quan. Bằng cách đăng tải công khai, Cơ quan đăng ký cho người khác cơ hội phản đối nhãn hiệu trước khi chúng được cấp văn bằng bảo hộ.

3/ Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu tại Canada

Bất kỳ người nào cũng có thể phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu được quảng cáo trên Tạp chí Nhãn hiệu. Người đó phải nộp đơn phản đối hoặc yêu cầu có thêm thời gian để phản đối trong vòng hai tháng kể từ khi đơn được công bố. Khoản phí thích hợp phải được gửi cùng với tuyên bố phản đối hoặc yêu cầu thêm thời gian. Cơ quan đăng ký sẽ không cho phép bất kỳ sự phản đối nào mà Cơ quan đăng ký cho là phù phiếm.

Nếu đơn đăng ký của bạn bị phản đối và bạn chưa có đại diện sở hữu công nghiệp, Cơ quan đăng ký khuyên bạn nên thuê một đại diện sở hữu công nghiệp vào thời điểm này. Điều này cũng đúng nếu bạn muốn phản đối đơn đăng ký của người khác. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được cung cấp dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp tại Canada.

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu tại Canada là một quá trình phức tạp và thường kéo dài. Thủ tục tố tụng phản đối có tính chất tranh chấp và tương tự như thủ tục tố tụng tại tòa án. Cả hai bên có thể nộp bằng chứng và văn bản trình bày, kiểm tra chéo bằng chứng của bên kia và xuất hiện tại phiên điều trần bằng miệng. Sau khi có quyết định cuối cùng, quyết định đó có thể bị kháng cáo lên Tòa án Liên bang Canada.

4/ Cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Canada

Nếu không có sự phản đối nào hoặc nếu quyết định phản đối là không hợp lý, Cơ quan đăng ký sẽ chấp nhận bảo hộ đơn đăng ký nhãn hiệu của bạn. Cơ quan đăng ký sẽ gửi cho bạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Canada và nhập nhãn hiệu vào Sổ đăng ký nhãn hiệu.

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Canada ở đâu?

Tổ chức, cá nhân Việt Nam muốn đăng ký nhãn hiệu tại Canada có thể thực hiện một trong các cách sau:

1/ Nộp đơn đăng ký trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Văn phòng đăng ký nhãn hiệu tại Canada:

Văn phòng Sở hữu trí tuệ Canada (Bộ Đổi mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế Canada)

Quảng trường Portage I

50 Đường Victoria, Phòng C114

Gatineau QC K1A 0C9

Fax: 819-953-CIPO (2476)

2/ Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu online

Dịch vụ trực tuyến này nằm trên một máy chủ an toàn trên trang web của Bộ Đổi mới, Khoa học và Phát triển Kinh tế Canada. Bạn cần mở một tài khoản để sử dụng dịch vụ đăng ký nhãn hiệu online.

3/ Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc theo Hệ thống Madrid, có chỉ định Canada.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn, tra cứu và đăng ký nhãn hiệu tại Canada nhanh chóng và chuyên nghiệp: 0343320223

XEM THÊM: QUY ĐỊNH VỀ NHÃN HIỆU TẠI CANADA

5/5 - (2 bình chọn)