Quy định về đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản được quy định tại Đạo luật Nhãn hiệu của Nhật Bản, cụ thể như sau.

Quy định về đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản
Quy định về đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản 3

Các loại nhãn hiệu tại Nhật Bản

Các loại nhãn hiệu tại Nhật Bản bao gồm:

– Nhãn hiệu được thể hiện bằng ký tự

– Nhãn hiệu được thể hiện bằng hình (có màu sắc hoặc nhãn hiệu trắng, đen)

– Nhãn hiệu ba chiều

– Nhãn hiệu kết hợp ký tự và hình.

– Nhãn hiệu âm thanh

Nhãn hiệu âm thanh được ghi trên phương tiện ghi âm gắn vào hàng hóa, vật phẩm dùng để cung cấp dịch vụ hoặc tài liệu quảng cáo liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ (kể cả khi hàng hóa, vật phẩm dùng để cung cấp dịch vụ hoặc quảng cáo) tài liệu liên quan đến hàng hóa, dịch vụ đều là phương tiện ghi).

Nguyên tắc đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

Tương tự như Việt Nam, đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản tuân theo nguyên tắc “first to file”, nghĩa là quyền ưu tiên đối với nhãn hiệu sẽ thuộc về người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đó trước. Các chủ thể sử dụng nhãn hiệu tại Nhật Bản mà không thực hiện thủ tục đăng ký sẽ không được Nhà nước Nhật Bản bảo hộ.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

1/ Tra cứu nhãn hiệu tại Nhật Bản

Để xác định xem có chủ thể nào đã đăng ký một nhãn hiệu tại Nhật Bản, trùng hoặc tương tự có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu mà mình dự định đăng ký hay không thì bạn nên tra cứu nhãn hiệu tại Nhật Bản trước khi nộp đơn đăng ký.

Bước này sẽ giúp bạn tránh mất thời gian, tiền bạc, công sức nếu nhãn hiệu của bạn đã được người khác nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản.

2/ Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản bao gồm:

– Tờ khai (bằng tiếng Nhật), gồm tên và địa chỉ của chủ nhãn hiệu, nội dung mô tả nhãn hiệu

– Mẫu nhãn hiệu

– Nhóm sản phẩm, dịch vụ đăng ký sử dụng kèm theo nhãn hiệu.

– Giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản.

3/ Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp tại Cơ quan Sáng chế của Nhật Bản (JPO).

Các tổ chức, cá nhân Việt Nam không có cơ sở kinh doanh tại Nhật Bản thì bắt buộc phải nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua một tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp có chức năng. Việc uỷ quyền nộp đơn phải được lập thành văn bản, có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của công ty.

Quy định về đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản
Quy định về đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản 4

4/ Chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản là hợp lệ

JPO sẽ chấp nhận hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản của bạn là hợp lệ, nếu không thuộc một trong các trường hợp sau:

– Dự định đăng ký nhãn hiệu không rõ ràng

– Thiếu tên của người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc tên được ghi không rõ ràng, không đủ cơ sở để xác định danh tính người nộp đơn.

– Nhãn hiệu muốn đăng ký không được nêu trong đơn.

– Hàng hóa hoặc dịch vụ được chỉ định không được nêu rõ.

Trong trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu thuộc một trong các trường hợp nêu trên, JPO sẽ ban hành thông báo yêu cầu người nộp đơn phải bổ sung đơn và chỉ định một thời hạn hợp lý để thực hiện việc đó.

Việc bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu phải được thực hiện bằng cách nộp tài liệu liên quan đến việc bổ sung cho JPO trong thời gian đã được ấn định. Trong trường hợp người nộp đơn được yêu cầu bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu nhưng không bổ sung đơn đó trong thời hạn được chỉ định thì JPO sẽ huỷ bỏ đơn đăng ký nhãn hiệu đó.

5/ Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

Sau khi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản được chấp nhận hợp lệ, JPO sẽ công bố công khai đơn đăng ký nhãn hiệu.

6/ Thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại Nhật Bản thì JPO sẽ cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu và gửi thông báo đến người nộp đơn.

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại Nhật Bản thì JPO sẽ ra thông báo từ chối bảo hộ nhãn hiệu để người nộp đơn có ý kiến phản hồi. Nếu người nộp đơn không phản hồi ý kiến trong thời hạn được ấn định hoặc phản hồi ý kiến không xác đáng thì JPO sẽ ban hành quyết định chính thức từ chối bảo hộ nhãn hiệu.

Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản từ 12 tháng đến 18 tháng, kể từ ngày nộp đơn.

Phí đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

Phí đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản bao gồm:

– Phí Nhà nước giai đoạn nộp đơn: Từ ¥12,000

– Phí Nhà nước cấp văn bằng bảo hộ: Từ ¥28,200

– Phí đại diện: Báo phí theo từng trường hợp cụ thể.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn, tra cứu và hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản chuyên nghiệp và nhanh chóng: 0343320223

Xem thêm cách thức đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Vui lòng cho chúng tôi đánh giá để cải thiện bài viết nhé <3