Phân loại Nice

Bảng phân loại Vienna mới nhất 2023 3

Bảng phân loại Vienna mới nhất 2023

Bảng phân loại Vienna có vai trò rất quan trọng trong việc phân loại, tra cứu và thẩm định nhãn hiệu hình. Nội dung: Bảng phân loại Vienna Bảng phân loại Vienna 8 Bảng phân loại Vienna Nhãn hiệu thường…

Bảng phân loại Nice mới nhất 2023 5

Bảng phân loại Nice mới nhất 2023

Từ ngày 01/01/2023, khi đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, các tổ chức, cá nhân sử dụng bảng phân loại Nice mới nhất phiên bản 12-2023. Phân loại Nice là gì? Phân loại Nice là Bảng phân loại quốc…