Bảng phân loại Nice mới nhất 2023

Từ ngày 01/01/2023, khi đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, các tổ chức, cá nhân sử dụng bảng phân loại Nice mới nhất phiên bản 12-2023.

Phân loại Nice là gì?

Phân loại Nice là Bảng phân loại quốc tế hàng hoá, dịch vụ theo Thoả ước Nice. Phân loại Nice được sử dụng trong đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và trên thế giới.

Bảng Nice 2023

Bảng phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ theo Thỏa ước Nice phiên bản 12-2023 do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành, được áp dụng kể từ ngày 01/01/2023.

Toàn văn Bảng phân loại Nice mới nhất 2023

Xem thêm:

Hướng dẫn cách tra cứu nhãn hiệu mới nhất năm 2023

Cách ghi tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu nhanh chóng, chuyên nghiệp

Chi phí đăng ký nhãn hiệu

Bạn cần tư vấn? Đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

5/5 - (2 bình chọn)