Bảng phân loại Vienna mới nhất 2023

Bảng phân loại Vienna có vai trò rất quan trọng trong việc phân loại, tra cứu và thẩm định nhãn hiệu hình.

bảng phân loại vienna
Bảng phân loại Vienna mới nhất 2023 2

Bảng phân loại Vienna

Nhãn hiệu thường bao gồm yếu tố hình và yếu tố chữ. Để thống nhất trong cách phân loại và tra cứu các yếu tố hình, bảng phân loại Vienna ra đời. Bảng phân loại này được thiết lập theo Thoả ước Vienna ngày 12/06/1973.

Bảng phân loại Vienna được áp dụng để chia các yếu tố vào các lớp, nhóm, phân nhóm và được ký hiệu thành các chữ số.

Ví dụ: 01.03.19 đại diện cho hình gồm nhiều mặt trời.

Bảng phân loại Vienna 8

Trải qua quá trình áp dụng và điều chỉnh, Bảng phân loại Vienna mới nhất đang áp dụng hiện nay là Bảng phân loại Vienna 8.

Bạn cần tư vấn? Đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)