Bảng phân loại Nice 2024, áp dụng từ ngày 01/01/2024

Ngày 25/12/2023, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Bảng phân loại Nice 12 – 2024. Bảng phân loại Nice 2024 sẽ có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2024.

Bảng phân loại Nice 2024, áp dụng từ ngày 01/01/2024 1
Bảng phân loại Nice 2024, áp dụng từ ngày 01/01/2024 3

Bảng phân loại Nice 2024

Định kỳ hàng năm, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam sẽ công bố Bảng phân loại Nice có hiệu lực áp dụng cho từng năm. Dưới đây là toàn văn Bảng phân loại Nice 2024

Tải về Bảng phân loại Nice 2024

Vui lòng cho chúng tôi đánh giá để cải thiện bài viết nhé <3