Hình sự

Phạm tội hiếp dâm đi tù bao nhiêu năm? 21

Phạm tội hiếp dâm đi tù bao nhiêu năm?

Tội Hiếp dâm được quy định tại Điều 141 Bộ luật Hình sự. Phạm tội hiếp dâm đi tù bao nhiêu năm? Hiếp dâm là gì? Dấu hiệu cơ bản của tội hiếp dâm Hành vi phạm tội hiếp dâm…