Tội tổ chức đánh bạc đi tù bao nhiêu năm?

Tội tổ chức đánh bạc đi tù bao nhiêu năm theo pháp luật hình sự Việt Nam?

Tội tổ chức đánh bạc đi tù bao nhiêu năm
Tội tổ chức đánh bạc đi tù bao nhiêu năm? 2

Tội tổ chức đánh bạc

Tổ chức đánh bạc là hành vi mà một người hoặc nhóm người thiết lập, điều hành, hoặc hỗ trợ các hoạt động đánh bạc trái phép với mục đích thu lợi nhuận bất chính. Đây là hành vi vi phạm pháp luật hình sự tại Việt Nam. Tội tổ chức đánh bạc được quy định tại Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hành vi tổ chức đánh bạc gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội như:

  • Về xã hội: Hoạt động đánh bạc trái phép thường dẫn đến các vấn đề xã hội nghiêm trọng như bạo lực, lừa đảo, và các loại tội phạm khác. Nó cũng góp phần phá vỡ trật tự và an ninh xã hội.
  • Về kinh tế: Đánh bạc trái phép gây thất thoát tài nguyên kinh tế, làm giảm năng suất lao động và gia tăng gánh nặng kinh tế cho gia đình và xã hội.
  • Về đạo đức: Đánh bạc làm suy yếu các giá trị đạo đức và văn hóa xã hội, tạo ra môi trường sống tiêu cực và xấu xa.

Tội tổ chức đánh bạc đi tù bao nhiêu năm?

Theo quy định tại Điều 322 của Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, mức án phạt đối với tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể dao động từ vài năm tù cho đến nhiều năm tù, tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm của hành vi phạm tội. Mức xử phạt cụ thể:

Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm áp dụng cho người phạm tội tổ chức đánh bạc thuộc một trong các trường hợp sau:

– Người phạm tội tổ chức đánh bạc cho từ 10 người trở lên trong cùng một lúc mà tổng giá trị số tiền và hiện vật dùng để đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên;

– Người phạm tội tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng giá trị tiền và hiện vật dùng để đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên;

– Sử dụng địa điểm do mình sở hữu hoặc quản lý để tổ chức đánh bạc cho từ 10 người trở lên trong cùng một lúc mà tổng giá trị số tiền và hiện vật dùng để đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên;

– Sử dụng địa điểm do mình sở hữu hoặc quản lý để tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng giá trị tiền và hiện vật dùng để đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên;

– Tổng giá trị tiền và hiện vật mà các con bạc sử dụng để đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá từ 20 triệu đồng trở lên;

– Người phạm tội tổ chức đánh bạc có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho con bạc;

– Người phạm tội tổ chức đánh bạc có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc;

– Người phạm tội tổ chức đánh bạc có phân công người canh gác hoặc người phục vụ khi đánh bạc;

– Người phạm tội tổ chức đánh bạc có sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt,

– Người phạm tội tổ chức đánh bạc có sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;

– Người phạm tội tổ chức đánh bạc đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị kết án về hành vi đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, chưa được xoá án tích mà còn tái phạm.

Phạt tù từ 5 năm đến 10 năm áp dụng cho các trường hợp phạm tội tổ chức đánh bạc có tính chất nghiêm trọng, bao gồm:

– Tổ chức đánh bạc có tính chất chuyên nghiệp;

– Thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc từ 50 triệu đồng trở lên;

Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để tổ chức đánh bạc;

– Người phạm tội có hành vi tái phạm nguy hiểm.

Ngoài ra, người phạm tội tổ chức đánh bạc còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung: phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng; tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản của người phạm tội.

Các yếu tố ảnh hưởng đến mức phạt tội tổ chức đánh bạc

  • Tính chất và mức độ phạm tội: Mức độ nghiêm trọng của hành vi tổ chức đánh bạc, quy mô của tổ chức đánh bạc, tổng số tiền dùng để đánh bạc, số tiền thu lợi bất chính.
  • Tình tiết tăng nặng: Trường hợp người phạm tội có tình tiết tăng nặng thì sẽ bị áp dụng hình phạt nặng hơn so với những người khác phạm cùng một tội.
  • Tình tiết giảm nhẹ: Trường hợp người phạm tội có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì sẽ được xem xét áp dụng hình phạt nhẹ hơn so với những người khác phạm cùng một tội.

Như vậy, tùy vào tính chất và mức độ vi phạm, người phạm tội tổ chức đánh bạc có thể bị áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, kèm theo các hình phạt bổ sung là phạt tiền đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu tài sản.

5/5 - (1 bình chọn)