Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

Theo quy định tại Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ được sửa đổi bổ sung năm 2022 thì các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam bao gồm 08 tiêu chí dưới đây.

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam
Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam 2

1. Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo

Mô tả: Tiêu chí này đo lường mức độ nhận biết của người tiêu dùng về nhãn hiệu. Một nhãn hiệu nổi tiếng thường được nhiều người biết đến thông qua các hoạt động mua bán, sử dụng hàng hóa và dịch vụ, hoặc thông qua các chiến dịch quảng cáo.

Cách đánh giá: Sử dụng khảo sát thị trường để đo lường mức độ nhận biết của người tiêu dùng. Số liệu về lượng người biết đến nhãn hiệu qua các kênh truyền thông và quảng cáo cũng là một yếu tố quan trọng.

2. Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành

Mô tả: Tiêu chí này xem xét phạm vi địa lý mà nhãn hiệu đã có mặt và được tiêu thụ. Một nhãn hiệu nổi tiếng không chỉ phổ biến trong nước mà còn được lưu hành ở nhiều quốc gia khác.

Cách đánh giá: Kiểm tra các thị trường mà nhãn hiệu đã thâm nhập, bao gồm cả thị trường nội địa và quốc tế. Thống kê số lượng quốc gia và vùng lãnh thổ mà nhãn hiệu có mặt.

3. Doanh số từ việc bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hóa đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp

Mô tả: Doanh số bán hàng và số lượng dịch vụ cung cấp là chỉ số thể hiện sự thành công và mức độ phổ biến của nhãn hiệu trên thị trường.

Cách đánh giá: Phân tích báo cáo tài chính và số liệu kinh doanh, bao gồm doanh thu từ bán hàng và số lượng sản phẩm, dịch vụ đã được tiêu thụ.

4. Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu

Mô tả: Thời gian nhãn hiệu đã được sử dụng liên tục là một yếu tố quan trọng để đánh giá sự bền vững và uy tín của nhãn hiệu trên thị trường.

Cách đánh giá: Xem xét lịch sử sử dụng nhãn hiệu, từ khi nhãn hiệu được giới thiệu lần đầu cho đến hiện tại. Thời gian sử dụng càng dài càng chứng tỏ nhãn hiệu có sự ổn định và đáng tin cậy.

5. Uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu

Mô tả: Uy tín của nhãn hiệu được thể hiện qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng. Nhãn hiệu nổi tiếng thường được người tiêu dùng đánh giá cao và tin tưởng.

Cách đánh giá: Thu thập đánh giá từ khách hàng, phản hồi từ người tiêu dùng, và xếp hạng uy tín trên các nền tảng đánh giá trực tuyến. Các giải thưởng và chứng nhận uy tín cũng là minh chứng cho tiêu chí này.

6. Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu

Mô tả: Tiêu chí này xem xét phạm vi bảo hộ pháp lý của nhãn hiệu trên toàn cầu. Một nhãn hiệu nổi tiếng thường được đăng ký và bảo hộ tại nhiều quốc gia.

Cách đánh giá: Kiểm tra số lượng quốc gia mà nhãn hiệu đã được đăng ký và bảo hộ thông qua các cơ quan sở hữu trí tuệ các quốc gia và đăng ký quốc tế.

7. Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng

Mô tả: Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng thể hiện sự công nhận và tầm ảnh hưởng toàn cầu của nhãn hiệu.

Cách đánh giá: Kiểm tra danh sách các quốc gia và cơ quan sở hữu trí tuệ quốc tế đã công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng.

8. Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu.

Mô tả: Giá trị kinh tế của nhãn hiệu được thể hiện qua giá trị chuyển nhượng, giá trị chuyển giao quyền sử dụng, và giá trị khi nhãn hiệu được dùng làm tài sản góp vốn đầu tư.

Cách đánh giá: Phân tích các hợp đồng chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và các giao dịch tài chính liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu làm tài sản góp vốn.

Mỗi tiêu chí trên đây cung cấp một góc nhìn khác nhau về sự nổi tiếng và giá trị của nhãn hiệu. Để đánh giá một nhãn hiệu có phải là nổi tiếng hay không, cần xem xét tổng thể các tiêu chí này và phân tích dữ liệu một cách toàn diện. Sự kết hợp của các yếu tố như mức độ nhận biết, phạm vi lưu hành, doanh số bán hàng, thời gian sử dụng, uy tín, phạm vi bảo hộ, và giá trị kinh tế sẽ giúp xác định mức độ nổi tiếng của một nhãn hiệu một cách chính xác và khách quan.

Vui lòng cho chúng tôi đánh giá để cải thiện bài viết nhé <3