So sánh pháp luật Việt Nam với quy định của pháp luật nước ngoài về tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

So sánh pháp luật Việt Nam với quy định pháp luật nước ngoài về tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

So sánh pháp luật Việt Nam với quy định của pháp luật nước ngoài về tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng
So sánh pháp luật Việt Nam với quy định của pháp luật nước ngoài về tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng 3

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại các quốc gia trên thế giới

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại Mỹ (Hoa Kỳ)

Đạo luật Lanham được Quốc hội Hoa Kỳ ban hành vào năm 1946. Đạo luật này quy định hệ thống đăng ký nhãn hiệu toàn quốc và bảo vệ chủ sở hữu của nhãn hiệu đã được đăng ký liên bang khỏi việc sử dụng các nhãn hiệu tương tự nếu việc sử dụng đó có khả năng dẫn đến sự nhầm lẫn của người tiêu dùng, hoặc nếu có khả năng làm suy giảm giá trị của một nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo Luật Nhãn hiệu Lanham, một nhãn hiệu được coi là nổi tiếng nếu nó được nhận diện rộng rãi bởi công chúng tiêu dùng chung của Hoa Kỳ như là một biểu tượng của nguồn gốc hàng hóa hoặc dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu. Khi xác định liệu một nhãn hiệu có mức độ nhận diện cần thiết hay không, tòa án có thể xem xét tất cả các yếu tố liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • (i) Thời gian, phạm vi của việc quảng cáo và công khai nhãn hiệu, dù được quảng cáo hoặc công khai bởi chủ sở hữu hoặc bên thứ ba.
 • (ii) Số lượng, khối lượng, và phạm vi địa lý của doanh số bán hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu được cung cấp ra thị trường.
 • (iii) Mức độ nhận diện thực tế của nhãn hiệu.
 • (iv) Liệu nhãn hiệu có được đăng ký theo Đạo luật ngày 3 tháng 3 năm 1881, hoặc Đạo luật ngày 20 tháng 2 năm 1905, hoặc được đăng ký trên Sổ đăng ký chính hay không.

Trên đây là các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại Mỹ. Việc đánh giá một nhãn hiệu là có nổi tiếng tại Mỹ hay không do Toà án quyết định.

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại Liên minh châu Âu (EU)

Theo quy định của Liên minh châu Âu, đặc biệt là quy định về nhãn hiệu cộng đồng (Community Trade Mark – CTM), các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng bao gồm:

 • Mức độ nhận diện và danh tiếng của nhãn hiệu: Sự nhận biết và danh tiếng của nhãn hiệu trong một phần đáng kể của công chúng liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu đại diện.
 • Phạm vi địa lý: Khu vực địa lý mà nhãn hiệu được nhận biết và sử dụng rộng rãi trong EU.
 • Thời gian sử dụng: Thời gian và tính liên tục của việc sử dụng nhãn hiệu trong EU.
 • Doanh thu và thị phần: Doanh số bán hàng và thị phần của nhãn hiệu trong các quốc gia thành viên EU.
 • Quảng cáo và tiếp thị: Mức độ và phạm vi quảng cáo, tiếp thị của nhãn hiệu trong EU.

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại Nhật Bản

Tại Nhật Bản, các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng theo Luật Nhãn hiệu Nhật Bản bao gồm:

 • Sự nhận diện của công chúng: Số lượng người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua sắm, sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc qua quảng cáo.
 • Phạm vi sử dụng nhãn hiệu: Lãnh thổ mà nhãn hiệu đã được sử dụng và nhận biết.
 • Thời gian và tính liên tục của việc sử dụng: Thời gian nhãn hiệu đã được sử dụng liên tục trong thương mại.
 • Mức độ quảng bá: Mức độ và phạm vi quảng bá nhãn hiệu.
 • Doanh số bán hàng: Doanh thu từ việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu.
Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại Mỹ (Hoa Kỳ)
So sánh pháp luật Việt Nam với quy định của pháp luật nước ngoài về tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng 4

So sánh pháp luật Việt Nam với quy định của pháp luật nước ngoài về tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

Mặc dù có những khác biệt nhỏ trong cách tiếp cận và trọng số của các tiêu chí, các hệ thống pháp luật của Việt Nam, Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản đều có nhiều điểm chung trong việc đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng. Các tiêu chí như sự nhận diện của công chúng, phạm vi lãnh thổ, doanh số bán hàng, thời gian sử dụng, uy tín và giá trị kinh tế đều được coi trọng và đóng vai trò quyết định trong việc công nhận một nhãn hiệu là nổi tiếng.

1. Sự nhận diện của công chúng

Tiêu chí về số lượng người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu là một yếu tố quan trọng và được công nhận ở cả Việt Nam, Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản. Đây là tiêu chí cơ bản để đánh giá mức độ nổi tiếng của nhãn hiệu.

2. Phạm vi lãnh thổ

Phạm vi lãnh thổ mà hàng hóa, dịch vụ đã được lưu hành là tiêu chí được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống pháp luật, bao gồm Việt Nam, Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản. Tiêu chí này đo lường mức độ phổ biến của nhãn hiệu theo quy mô địa lý.

3. Doanh số và thị phần

Tiêu chí về doanh số bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ cũng là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng. Tiêu chí này thể hiện sự thành công thương mại của nhãn hiệu và được sử dụng ở cả Việt Nam, Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản.

4. Thời gian sử dụng liên tục của nhãn hiệu

Thời gian sử dụng liên tục của nhãn hiệu là tiêu chí đánh giá sự ổn định và bền vững của nhãn hiệu trên thị trường, được công nhận ở cả Việt Nam, Hoa Kỳ, EU và Nhật Bản.

5. Uy tín và danh tiếng

Uy tín rộng rãi của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu là tiêu chí quan trọng để xác định nhãn hiệu nổi tiếng. Tiêu chí này xem xét sự hài lòng và đánh giá của người tiêu dùng về nhãn hiệu.

6. Phạm vi bảo hộ và công nhận quốc tế

Số lượng quốc gia bảo hộ và công nhận nhãn hiệu là tiêu chí đặc biệt trong việc đánh giá mức độ nổi tiếng trên quy mô toàn cầu. Việt Nam, EU và Nhật Bản đều xem xét tiêu chí này để đánh giá sự phổ biến và tầm ảnh hưởng của nhãn hiệu.

7. Giá trị kinh tế của nhãn hiệu

Giá trị chuyển nhượng, giá trị chuyển giao quyền sử dụng và giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu là tiêu chí đánh giá tài sản vô hình của nhãn hiệu. Điều này thể hiện giá trị kinh tế và tài chính của nhãn hiệu trên thị trường.

5/5 - (1 bình chọn)