Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty mới nhất 2022

Thay đổi địa chỉ công ty là nhu cầu không quá xa lạ trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy khi thay đổi địa chỉ công ty thì công ty cần thực hiện các thủ tục nào? Các bước nộp hồ sơ trực tuyến (online) như thế nào cho đúng?

Nội dung bài viết:

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty mới nhất 2022 1
Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Địa chỉ công ty là gì?

Địa chỉ công ty là địa chỉ trụ sở chính của công ty. Theo quy định tại Điều 42 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính.

Theo quy định trên thì trụ sở chính của công ty phải thỏa mãn các điều kiện sau:

1/ Được đặt trên lãnh thổ Việt Nam

2/ Là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp

3/ Được xác định theo địa giới đơn vị hành chính gồm số nhà, tên đường hoặc thôn, xóm, ấp; địa giới hành chính cấp xã (xã, phường, thị trấn); địa giới hành chính cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); địa giới hành chính cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); quốc gia.

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải kê khai cụ thể địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ của doanh nghiệp.

Có bắt buộc phải thông báo khi thay đổi địa chỉ công ty?

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty có thể thay đổi trụ sở chính của mình. Khi thay đổi trụ sở chính, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Nếu công ty thay đổi trụ sở chính mà không thực hiện thủ tục đăng ký thì có thể bị đóng mã số thuế. Khi cơ quan thuế đi kiểm tra và xác định “người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” thì cơ quan thuế sẽ tiến hành đóng mã số thuế của công ty. Sau khi bị đóng mã số thuế, công ty không được phép xuất hóa đơn. Các hóa đơn được xuất sau thời gian này sẽ không có giá trị sử dụng.

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty mới nhất 2022 3
Các bước nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ online

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

1/ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu)

– Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

2/ Thay đổi địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh gồm: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (theo mẫu)

Lưu ý:

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, công ty phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Các bước nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty online?

Để nộp hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, công ty thực hiện theo các bước sau đây:

– Bước 1: Truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/auth/Public/LogOn.aspx?ReturnUrl=%2fonline%2fdefault.aspx

– Bước 2: Tạo tài khoản đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

– Bước 3: Đăng nhập bằng tài khoản vừa tạo và thực hiện theo các hướng dẫn dưới đây:

Bạn cần tư vấn? Đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

5/5 - (2 bình chọn)