Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh

Đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể chống lại mọi hành vi sử dụng, đạo nhái thương hiệu mà không được sự cho phép của doanh nghiệp.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh 3

Quy định về nhãn hiệu tại Vương quốc Anh

Doanh nghiệp có thể đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh dưới các dạng sau:

1/ Nhãn hiệu thông thường (bằng chữ, hình ảnh)

2/ Nhãn hiệu màu

3/ Nhãn hiệu mùi

4/ Nhãn hiệu âm thanh

5/ Nhãn hiệu chuyển động

6/ Nhãn hiệu vị trí

7/ Nhãn hiệu ba chiều.

Có thể thấy pháp luật nước Anh quy định các hình thức thể hiện của nhãn hiệu là rất đa dạng.

Điều kiện bảo hộ nhãn hiệu tại Vương quốc Anh

Để được bảo hộ tại Anh, nhãn hiệu cần thoả mãn hai yêu cầu sau:

1/ Nhãn hiệu phải có khả năng tự phân biệt

Nhãn hiệu được xem là có khả năng tự phân biệt nếu nó không chứa các từ ngữ mang tính chất mô tả hàng hoá, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu (về tên gọi, chức năng, thành phần, công dụng, chất lượng, …)

Ngoài ra, nhãn hiệu sẽ không được bảo hộ tại Anh nếu chứa các yếu tố mang tính xúc phạm, chửi thề, khiêu dâm.

Nhãn hiệu cũng sẽ không được bảo hộ nếu có chứa yếu tố có khả năng gây ra sự hiểu sai lệch về sản phẩm, dịch vụ. Ví dụ: Sản phẩm làm từ gỗ nhân tạo nhưng trong nhãn hiệu lại sử dụng từ “100% gỗ tự nhiên”.

Nhãn hiệu cũng sẽ không có khả năng tự phân biệt nếu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với quốc kỳ, quốc huy của các quốc gia, tổ chức khu vực và trên thế giới.

2/ Nhãn hiệu không xung đột với nhãn hiệu có trước của người khác

Nhãn hiệu dự định đăng ký phải có khả năng phân biệt với các nhãn hiệu khác trong cùng lĩnh vực kinh doanh đã được nộp đơn đăng ký trước tại Anh.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh bao gồm các giấy tờ sau;

1/ Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (gồm tên và địa chỉ của chủ đơn, mô tả nhãn hiệu, danh mục hàng hoá và/hoặc dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu). Trong đó, các nhãn hiệu dạng chữ không phải là tiếng Anh phải được phiên âm và dịch nghĩa sang tiếng Anh.

2/ Mẫu nhãn hiệu.

3/ Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (trong trường hợp chủ đơn có yêu cầu xin hưởng quyền ưu tiên)

4/ Thông tin về việc đã sử dụng nhãn hiệu tại Anh (nếu có).

5/ Tài liệu nộp kèm đối với nhãn hiệu đặc thù (nhãn hiệu mùi, nhãn hiệu âm thanh, …)

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh 4

Tra cứu nhãn hiệu tại Vương quốc Anh

Trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Anh, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục tra cứu để kiểm tra xem có tổ chức, cá nhân nào khác đã đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của mình hay chưa.

Doanh nghiệp phải tra cứu nhãn hiệu đồng thời trên website của Văn phòng Sở hữu trí tuệ Vương quốc Anh (IPO) và tra cứu trên cơ sở dữ liệu đăng ký nhãn hiệu của EU. Doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ tra cứu của các tổ chức đại diện để tiết kiệm thời gian và kết quả tra cứu chính xác hơn.

Trong trường hợp chủ đơn có nhiều phiên bản tương tự nhau của nhãn hiệu, chủ đơn có thể đăng ký cùng lúc tối đa 6 nhãn hiệu tương tự nhau. Các nhãn hiệu này về tổng thể phải giống nhau và điểm khác nhau giữa các phiên bản này phải rất nhỏ, không đáng kể, không tạo ra khả năng phân biệt riêng đối với phiên bản đó.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh trải qua các giai đoạn lần lượt như sau:

1/ Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh

Doanh nghiệp có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh bằng bốn cách sau đây:

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu bản giấy trực tiếp tại Văn phòng sở hữu trí tuệ Vương quốc Anh.

– Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu theo đường bưu điện.

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu online.

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua hệ thống Madrid, chỉ định bảo hộ tại Anh.

2/ Thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh sau khi được nộp, sẽ được thẩm định các nội dung gồm: nhãn hiệu có tính tự phân biệt hay không, hình thức đơn có đúng quy định hay không, mô tả nhãn hiệu có rõ ràng hay không, …

Thời gian thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh khoảng 02 tháng.

3/ Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh hợp lệ, đơn sẽ được công bố công khai để bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cũng có quyền đưa ra ý kiến phản đối đối với việc bảo hộ cho nhãn hiệu. Ý kiến phản đối với xác thực và có tài liệu, chứng cứ chứng minh.

Thời gian để bên thứ ba đưa ra ý kiến phản đối khoảng 05 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

4/ Cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và đăng bạ nhãn hiệu tại Vương quốc Anh

Hết thời hạn công bố, nếu không có bất kỳ phản đối nào liên quan đến việc bảo hộ nhãn hiệu hoặc phản đối không có cơ sở xác thực thì chủ đơn sẽ được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Quá trình này thường kéo dài khoảng 03 tháng.

Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh

Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh mất khoảng 10 tháng, kể từ ngày nộp đơn.

Sau khi được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, nếu chủ đơn có bất kỳ sự thay đổi nào về tên, địa chỉ, email, … thì phải thông báo tới Văn phòng Sở hữu trí tuệ của Anh để ghi nhận sự thay đổi.

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thời hạn 10 năm và có thể được gia hạn thêm với số lần không hạn chế.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Vương quốc Anh nhanh chóng và chuyên nghiệp: 0343320223

5/5 - (2 bình chọn)