Phân biệt tội cướp giật tài sản và công nhiên chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật

Phân biệt tội cướp giật tài sản và công nhiên chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Phân biệt tội cướp giật tài sản và công nhiên chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật
Phân biệt tội cướp giật tài sản và công nhiên chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật 2

Phân biệt tội cướp giật tài sản và công nhiên chiếm đoạt tài sản về chủ thể

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự thì người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Điều 171 (tội cướp giật tài sản), không có Điều 172 (tội công nhiên chiếm đoạt tài sản).

Như vậy, chủ thể của tội cướp giật tài sản có thể là người từ đủ 14 tuổi trở lên. Còn chủ thể của tội công nhiên chiếm đoạt tài sản chỉ có thể là người từ đủ 16 tuổi trở lên.

Phân biệt tội cướp giật tài sản và công nhiên chiếm đoạt tài sản về khách thể

Hành vi công nhiên chiếm đoạt tài sản chỉ xâm phạm một khách thể duy nhất là quan hệ sở hữu tài sản. Trong khi đó, hành vi cướp giật tài sản đồng thời xâm phạm hai khách thể là quan hệ nhân thân và quan hệ sở hữu tài sản.

Xem thêm khách thể của tội cướp giật tài sản.

Phân biệt tội cướp giật tài sản và công nhiên chiếm đoạt tài sản về mặt khách quan

Giống nhau: Người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội công khai, trắng trợn đối với nạn nhân.

Khác nhau:

– Người phạm tội cướp giật tài sản thực hiện hành vi giật lấy tài sản từ nạn nhân một cách nhanh chóng, nạn nhân không có đủ thời gian kịp phản ứng lại để bảo vệ tài sản. Người phạm tội công nhiên chiếm đoạt tài sản không cần thực hiện hành vi phạm tội một cách nhanh chóng vì nạn nhân biết hành vi phạm tội đang diễn ra nhưng đang ở trong tình trạng không có khả năng bảo vệ được tài sản.

– Người phạm tội cướp giật tài sản lợi dụng sự lơ là của nạn nhân để thực hiện hành vi. Trong khi đó, người phạm tội công nhiên chiếm đoạt tài sản lợi dụng tình trạng vướng mắc, khó khăn, bệnh tật, hoàn cảnh khách quan của nạn nhân để phạm tội.

Phân biệt tội cướp giật tài sản và công nhiên chiếm đoạt tài sản về mặt chủ quan

Cả hai hành vi cướp giật tài sản và công nhiên chiếm đoạt tài sản đều được thực hiện với lỗi cố ý. Mục đích của người phạm tội đều là chiếm đoạt tài sản của người bị hại.

5/5 - (1 bình chọn)