Bản án về tội cướp giật tài sản

Cướp giật tài sản là hành vi phạm tội nguy hiểm và phổ biến. Dưới đây là tuyển tập các bản án về tội cướp giật tài sản được xét xử trong thời gian gần đây.

Bản án về tội cướp giật tài sản
Bản án về tội cướp giật tài sản 2

Bản án về tội cướp giật tài sản số 179/2023/HSST

Bản án về tội cướp giật tài sản số 179/2023/HSST ngày 22/12/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An

Bản án về tội cướp giật tài sản số 23/2024/HSPT

Bản án về tội cướp giật tài sản số 23/2024/HSPT ngày 02/01/2024 của Toà án nhân dân tỉnh Đăk Lăk

Bản án về tội cướp giật tài sản số 02/2024/HS-PT

Bản án về tội cướp giật tài sản số 02/2024/HS-PT ngày 04/01/2024 của Toà án nhân dân tỉnh Tiền Giang

Bản án về tội cướp giật tài sản số 91/2023/HS-ST

Bản án về tội cướp giật tài sản số 91/2023/HS-ST ngày 26/07/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai

Bản án về tội cướp giật tài sản số 41/2023/HS-ST

Bản án về tội cướp giật tài sản số 41/2023/HS-ST ngày 21/09/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình

5/5 - (1 bình chọn)