Đăng ký bảo hộ bao bì sản phẩm

Thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp phát sinh nhu cầu đăng ký bảo hộ bao bì sản phẩm.

đăng ký bảo hộ bao bì sản phẩm tại Việt Nam
Đăng ký bảo hộ bao bì sản phẩm 3

Đăng ký bảo hộ bao bì sản phẩm tại Việt Nam

Đăng ký bảo hộ bao bì sản phẩm tại Việt Nam có thể được thực hiện dưới hai hình thức:

 • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Bao bì sản phẩm thường được coi như một loại nhãn hiệu.
 • Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Bao bì sản phẩm có thể được bảo hộ dưới dạng kiểu dáng công nghiệp, tuỳ thuộc vào các yếu tố đặc thù như tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp.

Đăng ký bảo hộ bao bì sản phẩm dưới dạng kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký bảo hộ bao bì sản phẩm dưới dạng kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam là một quá trình cụ thể, nhằm bảo vệ các yếu tố thẩm mỹ hoặc hình dạng bên ngoài của sản phẩm mà không ảnh hưởng đến chức năng của nó. Dưới đây là các bước bạn cần thực hiện để đăng ký bảo hộ bao bì sản phẩm dưới dạng kiểu dáng công nghiệp:

Bước 1: Đánh giá tính mới, trình độ sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp

Trước hết, bạn cần đảm bảo rằng bao bì sản phẩm của bạn có tính mới, sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp.

 • Tính mới có nghĩa là trước ngày nộp đơn, bao bì đó không được công bố ở bất kỳ đâu trên thế giới.
 • Trình độ sáng tạo có nghĩa là bao bì có ít nhất một đặc điểm tạo dáng khác biệt so với các kiểu dáng công nghiệp khác đã được biết đến.
 • Khả năng áp dụng công nghiệp có nghĩa là bao bì sản phẩm có thể được sản xuất hàng loạt bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Xem thêm: Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Bước 2: Tra cứu kiểu dáng công nghiệp

Thực hiện tra cứu trên cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các nguồn khác như website, báo chí, tài liệu nghiên cứu khoa học đã được công bố để kiểm tra xem có kiểu dáng công nghiệp tương tự hoặc giống hệt đã được đăng ký hoặc công bố hay không.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký bảo hộ bao bì sản phẩm

Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp cần bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp: Cần điền đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu trong tờ khai.
 • Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp: Mô tả chi tiết về bao bì, bao gồm hình dạng, màu sắc, vật liệu, và bất kỳ yếu tố đặc sắc nào khác.
 • Hình ảnh của kiểu dáng công nghiệp: Cung cấp hình ảnh chất lượng cao của bao bì từ các góc độ khác nhau để rõ ràng thể hiện đặc điểm của kiểu dáng.
 • Thông tin người nộp đơn và tác giả kiểu dáng (nếu có): Bao gồm tên, địa chỉ, quốc tịch.
 • Phân loại kiểu dáng: Xác định lĩnh vực áp dụng của kiểu dáng theo Phân loại Quốc tế về Kiểu dáng Công nghiệp (Locarno Classification).

Bước 4: Nộp đơn đăng ký bảo hộ bao bì sản phẩm

Nộp hồ sơ đã chuẩn bị tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Đơn có thể được nộp trực tiếp tại cơ quan này hoặc qua đường bưu điện.

Bước 5: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định đơn đăng ký

Sau khi nhận đơn, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ tiến hành các bước thẩm định theo quy định của pháp luật để đánh giá bao bì sản phẩm có đáp ứng các điều kiện để được bảo hộ là kiểu dáng công nghiệp theo quy định hay không, bao gồm:

 • Thẩm định hình thức
 • Công bố
 • Thẩm định nội dung

Bước 6: Cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Nếu kiểu dáng công nghiệp đáp ứng các điều kiện bảo hộ, nó sẽ được cấp Bằng Độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày nộp đơn, được gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần 5 năm. Như vậy, Bằng Độc quyền kiểu dáng công nghiệp có thể được bảo hộ tối đa là 15 năm

đăng ký bảo hộ bao bì sản phẩm tại Việt Nam
Đăng ký bảo hộ bao bì sản phẩm 4

Đăng ký bảo hộ bao bì sản phẩm dưới dạng nhãn hiệu

Đăng ký bảo hộ bao bì sản phẩm dưới dạng nhãn hiệu là một phương thức khác để bảo vệ các yếu tố đặc trưng của bao bì sản phẩm của bạn tại Việt Nam. Quy trình này nhằm bảo vệ những đặc điểm nhận dạng như logo, hình ảnh, màu sắc, và/hoặc các từ ngữ trên bao bì, giúp phân biệt sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với các sản phẩm hoặc dịch vụ khác trên thị trường. Dưới đây là các bước cơ bản để đăng ký bảo hộ bao bì sản phẩm dưới dạng nhãn hiệu.

Bước 1: Xác định bao bì cần bảo hộ

Định rõ các yếu tố của bao bì mà bạn muốn bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu, chẳng hạn như logo, tên sản phẩm, màu sắc đặc trưng, hoặc bất kỳ kết hợp đặc biệt nào của những yếu tố này.

Bước 2: Tra cứu nhãn hiệu

Tiến hành tra cứu trên cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ để kiểm tra xem nhãn hiệu của bao bì hoặc yếu tố tương tự đã được đăng ký bảo hộ hay chưa.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu quy định.
 • Mẫu nhãn hiệu: Cung cấp hình ảnh rõ nét của bao bì sản phẩm, bao gồm mọi yếu tố bạn muốn bảo hộ.
 • Danh sách sản phẩm/dịch vụ: Liệt kê cụ thể sản phẩm/dịch vụ sử dụng bao bì này.
 • Thông tin về chủ sở hữu nhãn hiệu: Bao gồm tên, địa chỉ, và thông tin của người đại diện doanh nghiệp.

Bước 4: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu và các tài liệu liên quan cần được nộp tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Bạn có thể nộp đơn trực tiếp tại văn phòng của Cục, hoặc nộp qua dịch vụ bưu điện.

Bước 5: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

Sau khi nhận đơn, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ tiến hành các bước thẩm định theo quy định của pháp luật để đánh giá bao bì sản phẩm có khả năng phân biệt hay không, bao gồm:

 • Thẩm định hình thức
 • Công bố
 • Thẩm định nội dung

Bước 6: Cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Nếu nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện bảo hộ, nó sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trong thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp đơn, được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm. Như vậy, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được bảo hộ vô thời hạn.

Tùy thuộc vào đặc điểm cụ thể của bao bì sản phẩm và mục tiêu bảo hộ, liên hệ ngay với Chúng tôi để được Luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ tư vấn về hình thức đăng ký bảo hộ bao bì sản phẩm hiệu quả nhất: 0343320223

5/5 - (2 bình chọn)