Giết người

Tội đe doạ giết người qua tin nhắn 4

Tội đe doạ giết người qua tin nhắn

Xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống về công việc, tình cảm hoặc lợi ích cá nhân, các tin nhắn, điện thoại đe đoạ giết người xuất hiện, làm ảnh hưởng đến tâm lý và sinh hoạt của…