Bộ nguyên tắc PECL pdf – Bộ nguyên tắc Châu Âu về Hợp đồng

Bộ nguyên tắc Châu Âu về Hợp đồng (Principles of European Contract Law – PECL) được dùng để áp dụng như là những quy tắc tổng quát của luật hợp đồng trong Cộng đồng Châu Âu. Dưới đây là toàn văn bộ nguyên tắc PECL pdf để bạn đọc tham khảo trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc.

bộ nguyên tắc PECL
Bộ nguyên tắc PECL pdf - Bộ nguyên tắc Châu Âu về Hợp đồng 2

PECL là gì?

PECL là viết tắt của cụm từ Principles of European Contract Law, nghĩa là Bộ nguyên tắc Châu Âu về Hợp đồng.

PECL sẽ được áp dụng khi các bên đã đồng ý tích hợp chúng vào hợp đồng của họ hoặc rằng hợp đồng của họ sẽ được quy định bởi chúng.

Những Nguyên tắc trong PECL có thể được áp dụng khi các bên:

  • Đã đồng ý rằng hợp đồng của họ sẽ được quy định bởi “nguyên tắc phổ quát của luật”, “lex mercatoria” hoặc tương tự; hoặc
  • Không chọn bất kỳ hệ thống hoặc quy tắc pháp luật nào để quy định hợp đồng của họ.

Những Nguyên tắc trong PECL có thể cung cấp một giải pháp cho vấn đề nảy sinh khi hệ thống hoặc quy tắc pháp luật áp dụng không giải quyết được.

Bộ nguyên tắc PECL pdf

Xem và tải về toàn bộ Bộ nguyên tắc PECL pdf

Bộ nguyên tắc PECL pdf

5/5 - (1 bình chọn)