Bộ nguyên tắc UNIDROIT 2016 pdf

Bộ nguyên tắc Unidroit 2016 về hợp đồng thương mại quốc tế là văn bản quan trọng cho việc học tập và nghiên cứu pháp luật về hợp đồng thương mại quốc tế.

Bộ nguyên tắc UNIDROIT 2016
Bộ nguyên tắc UNIDROIT 2016 pdf 2

UNIDROIT là gì?

UNIDROIT hay còn gọi là Viện Quốc tế về thống nhất Luật Dân sự (The International Institute for the Unification of Private Law), là một Tổ chức liên chính phủ độc lập có trụ sở tại Villa Aldobrandini ở Rome, Ý. Mục đích của nó là nghiên cứu các nhu cầu và phương pháp để hiện đại hóa, làm đồng bộ và phối hợp Luật Dân sự và đặc biệt là Luật Thương mại giữa các quốc gia và nhóm quốc gia, và xây dựng các công cụ, nguyên tắc và quy tắc pháp luật đồng nhất để đạt được những mục tiêu đó.

Thành viên của UNIDROIT được hạn chế chỉ cho các quốc gia gia nhập theo Điều lệ của UNIDROIT. 63 quốc gia thành viên của UNIDROIT đến từ năm châu lục và đại diện cho nhiều hệ thống pháp luật, kinh tế, chính trị khác nhau cũng như các nền văn hóa đa dạng.

Bộ nguyên tắc UNIDROIT 2016 pdf

Bộ nguyên tắc UNIDROIT 2016 là bộ nguyên tắc về hợp đồng thương mại quốc tế. Đây là phiên bản thứ 04 của Bộ nguyên tắc này, các phiên bản trước đó là Bộ nguyên tắc UNIDROIT 1994, 2004, 2010. Bộ nguyên tắc UNIDROIT 2016 gồm 211 Điều.

Bằng cách đáp ứng tốt hơn đối với nhu cầu của các hợp đồng dài hạn, Bộ nguyên tắc UNIDROIT 2016 được đón nhận tích cực và làm cho Bộ nguyên tắc trở nên nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi hơn trên toàn thế giới.

Tải về toàn bộ Bộ nguyên tắc UNIDROIT 2016 pdf tại đây

5/5 - (1 bình chọn)