Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2023

Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là một chế định không còn mới trong pháp luật về sở hữu trí tuệ. Vậy đại diện sở hữu công nghiệp là gì và điều kiện thành lập tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp như thế nào?

dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2023 3

Đại diện sở hữu công nghiệp là gì?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ thì quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với các đối tượng bao gồm: sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do họ tự sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

Đại diện sở hữu công nghiệp là tổ chức kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp và cá nhân hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp trong tổ chức đó, thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc sau:

– Tư vấn cho các tổ chức, cá nhân về các thủ tục để xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp.

– Đại diện cho các tổ chức, cá nhân là các chủ thể quyền sở hữu công nghiệp thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp.

– Cung cấp cho các tổ chức, cá nhân các dịch vụ khác có liên quan đến việc xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp.

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp là chứng chỉ do Cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp, để xác nhận một người đủ điều kiện hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:

1) Tờ khai yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (theo mẫu).

2) Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo pháp luật về sở hữu công nghiệp và bản sao Thẻ luật sư đối với trường hợp đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại khoản 2a Điều 155 của Luật Sở hữu trí tuệ (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực).

3) 02 ảnh 3×4 (cm).

4) Bản sao Chứng minh nhân dân (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực), trừ trường hợp Tờ khai yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã có thông tin về số Căn cước công dân.

5) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp).

Các trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:

1) Thông tin trong Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã có sự thay đổi.

2) Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp bị mất, bị lỗi hoặc bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ, v.v…) đến mức không sử dụng được.

3) Đã khôi phục đủ điều kiện được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề do không còn đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2023 4
Hồ sơ xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp:

1) Tờ khai yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (theo mẫu).

2) 02 ảnh 3×4 (cm).

3) Bản sao Chứng minh nhân dân (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực), trừ trường hợp Tờ khai yêu cầu cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã có thông tin về số Căn cước công dân.

4) Tài liệu chứng minh đã khôi phục đủ điều kiện được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (nếu bị thu hồi chứng chỉ hành nghề do không còn đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật).

5) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp).

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp bị thu hồi trong các trường hợp sau:

1) Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp không còn đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

2) Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có sai phạm về chuyên môn, nghiệp vụ trong khi hành nghề theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp từ năm 2023 gồm những ai?

Từ ngày 01/01/2023, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 có hiệu lực. Theo đó, tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp sẽ bao gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật có ít nhất một cá nhân có Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp. Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam không được kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

Khoá học đại diện sở hữu công nghiệp tổ chức ở đâu?

Khoá học đại diện sở hữu công nghiệp hiện nay do Cục Sở hữu trí tuệ và Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức định kỳ hàng năm. Tham gia khoá học là một trong những điều kiện bắt buộc để tham gia vào kỳ thi xin cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp hoặc xin cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đối với trường hợp cá nhân là luật sư.

Tổ chức, cá nhân có thể theo dõi thông tin về khoá học trên trang web của Cục Sở hữu trí tuệ và Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Bạn cần tư vấn? Đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)