Luật Sở hữu trí tuệ mới nhất

Luật sở hữu trí tuệ mới nhất được hợp thành từ các văn bản sau đây:

1. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005

2. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009

3. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2019

4. Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2022

Luật Sở hữu trí tuệ hợp nhất 2022

Luật Sở hữu trí tuệ điều chỉnh về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Luật Sở hữu trí tuệ áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật này và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu chuyên nghiệp tại Nha Trang

Bạn cần tư vấn? Đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

5/5 - (2 bình chọn)