Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

Bài viết cung cấp các quy định về hồ sơ, thủ tục, quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc.

đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc
Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc 2

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc bao gồm:

1/ Tờ khai đăng ký nhãn hiệu bằng tiếng Hàn Quốc, gồm: tên và địa chỉ của người nộp đơn; nhãn hiệu; danh mục hàng hoá, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu.

2/ Mẫu nhãn hiệu (10 mẫu có kích thước tối đa là 80mm x 80mm)

3/ Danh mục hàng hoá, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu.

Người muốn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu phải chỉ định hàng hóa, dịch vụ mà nhãn hiệu đó sẽ được sử dụng theo Bảng phân loại hàng hóa hoặc dịch vụ Nice nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu. Hàn Quốc đã thông qua Bảng phân loại Nice vào ngày 01/03/1998. Đơn đăng ký nhãn hiệu có thể được nộp để đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ thuộc nhiều nhóm khác nhau theo Bảng phân loại Nice.

4/ Giấy ủy quyền cho tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp.

5/ Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và giấy tờ chứng minh (nếu có)

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc gồm các bước như sau:

1/ Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

Việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc sẽ được thực hiện tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIDO).

Người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể là tổ chức hoặc cá nhân có ý định sử dụng nhãn hiệu tại Hàn Quốc. Những nhãn hiệu không được sử dụng trong ba năm liên tiếp trở lên sau khi đăng ký sẽ bị huỷ bỏ hiệu lực.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, chuyên viên của KIDO sẽ kiểm tra hình thức của hồ sơ có đầy đủ và hợp lệ theo quy định hay không. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc sẽ bị xem là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đơn không rõ ràng

– Thiếu tên hoặc địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu

– Hồ sơ không được viết bằng tiếng Hàn Quốc

– Hồ sơ đăng ký thiếu mẫu nhãn hiệu.

– Đơn không liệt kê hàng hoá, dịch vụ đăng ký kèm theo nhãn hiệu.

– Chủ sở hữu nhãn hiệu là tổ chức, cá nhân nước ngoài, không có địa chỉ hoặc địa điểm kinh doanh tại Hàn Quốc, mà nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp, không thông qua một tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp tại Hàn Quốc.

Nếu hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hợp lệ, KIDO sẽ cấp số đơn và tiến hành các thủ tục tiếp theo. Ngược lại, KIDO sẽ ra thông báo yêu cầu người nộp đơn khắc phục các thiếu sót, nếu người nộp đơn không thực hiện thì đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ bị huỷ bỏ.

2/ Thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

Quá trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu thường kéo dài 05 tháng, kể từ ngày nộp đơn. Nhãn hiệu sẽ bị từ chối bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Không được công nhận với danh nghĩa là nhãn hiệu theo pháp luật Hàn Quốc.

– Không có khả năng phân biệt.

– Thuộc một trong các trường hợp không được bảo hộ theo quy định của pháp luật Hàn Quốc.

Nếu nhãn hiệu thuộc một trong các trường hợp nêu trên, KIDO sẽ ra thông báo từ chối bảo hộ nhãn hiệu.

3/ Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

Nếu nhãn hiệu đạt các bước kiểm tra như đã nêu ở trên, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được công bố trên công báo nhãn hiệu của Hàn Quốc. Tất cả các tổ chức, cá nhân có quyền nộp đơn phản đối nhãn hiệu trong vòng 02 tháng, kể từ ngày đăng công báo. Văn bản phản đối việc đăng ký nhãn hiệu có trình bày ngắn gọn về lý do phản đối phải được nộp trong vòng 30 ngày đầu tiên sau khi nhãn hiệu được công bố. Sau đó, bên phản đối có thể sửa đổi, bổ sung căn cứ phản đối trong vòng 30 ngày tiếp theo.

4/ Cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Hàn Quốc

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện bảo hộ nhãn hiệu tại Hàn Quốc thì người nộp đơn sẽ được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Hàn Quốc.

Trong trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng điều kiện bảo hộ, KIDO sẽ ban hành một thông báo cụ thể nêu rõ lý do từ chối và người nộp đơn có quyền gửi ý kiến phản đối trong thời gian ấn định. Nếu người nộp đơn không phản hồi ý kiến hoặc có phản hồi ý kiến nhưng không hợp lý thì nhãn hiệu sẽ bị từ chối bảo hộ tại Hàn Quốc.

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Hàn Quốc có thời hạn 10 năm kể từ ngày đăng ký nhãn hiệu và có thể được gia hạn 10 năm/lần với số lần không hạn chế.

Phí đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc

Phí đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc bao gồm:

– Phí Nhà nước: 300.000 KRW/nhóm hàng hoá, dịch vụ

– Phí đại diện: Báo phí tuỳ trường hợp cụ thể.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn, tra cứu và hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc chuyên nghiệp và nhanh chóng: 0343320223

Xem thêm cách thức đăng ký nhãn hiệu quốc tế

5/5 - (2 bình chọn)