Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng dệt may

Thủ tục và hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng dệt may theo quy định mới nhất năm 2024.

hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng dệt may
Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng dệt may 2

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng dệt may

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng dệt may tại Việt Nam bao gồm các giấy tờ sau:

 • Mẫu nhãn hiệu: Bạn cần cung cấp mẫu nhãn hiệu chính xác mà bạn muốn đăng ký, dưới dạng hình ảnh. Nếu nhãn hiệu bao gồm yếu tố màu sắc, mẫu cần thể hiện rõ ràng các màu sắc đó.
 • Danh sách sản phẩm hoặc dịch vụ: Bạn cần liệt kê cụ thể các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn muốn sử dụng nhãn hiệu. Các sản phẩm và dịch vụ này được phân loại theo Hệ thống phân loại quốc tế.
 • Thông tin chủ sở hữu nhãn hiệu: Bao gồm tên, địa chỉ của chủ sở hữu (cá nhân hoặc tổ chức) và, nếu có, thông tin của đại diện pháp lý hoặc đại diện sở hữu công nghiệp được ủy quyền.
 • Giấy ủy quyền (nếu có): Nếu bạn sử dụng dịch vụ của một luật sư hoặc đại diện sở hữu trí tuệ để nộp đơn, bạn cần cung cấp giấy ủy quyền hợp lệ.
 • Phí và lệ phí đăng ký: Việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam yêu cầu phải thanh toán các khoản phí cần thiết, bao gồm phí xem xét đơn, phí công bố và phí cấp giấy chứng nhận, nếu đơn được chấp nhận.
 • Tài liệu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có)

Tất cả các tài liệu không phải bằng tiếng Việt cần được dịch sang tiếng Việt và có chứng thực theo quy định.

Thời hạn đăng ký nhãn hiệu hàng dệt may

Thời hạn đăng ký nhãn hiệu hàng dệt may là một quá trình phức tạp và có thể mất từ 12 đến 18 tháng hoặc lâu hơn. Bạn có thể cân nhắc thuê một luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ để tư vấn và hỗ trợ trong quá trình đăng ký.

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng dệt may

Để đăng ký nhãn hiệu hàng dệt may tại Việt Nam, bạn cần thực hiện một số bước sau đây:

 • Xác định nhãn hiệu: Nhãn hiệu có thể bao gồm từ ngữ, hình ảnh, ký tự, màu sắc, logo, âm thanh hoặc sự kết hợp giữa các yếu tố này. Nhãn hiệu cần phải có khả năng phân biệt sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn với sản phẩm hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp khác.
 • Tra cứu nhãn hiệu: Trước khi nộp đơn, bạn nên thực hiện một cuộc kiểm tra xem nhãn hiệu của bạn đã được ai đăng ký trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn hay chưa. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ bị từ chối đơn đăng ký do trùng lặp hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó.
 • Chuẩn bị và nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng dệt may: Đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm một số thông tin và tài liệu cần thiết như thông tin về chủ sở hữu, mô tả nhãn hiệu, danh sách sản phẩm/dịch vụ sẽ sử dụng nhãn hiệu. Tại Việt Nam, bạn cần nộp đơn tại Cục Sở hữu Trí tuệ, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
 • Xem xét đơn đăng ký: Sau khi nộp đơn, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ tiến hành xem xét đơn đăng ký của bạn. Quá trình này bao gồm việc kiểm tra tính hợp lệ của đơn. Nếu nhãn hiệu của bạn đáp ứng được tất cả các yêu cầu, Cục sẽ công bố đơn của bạn trên Công báo Sở hữu Trí tuệ.
 • Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu hàng dệt may: Trong giai đoạn công bố, bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cũng có quyền nộp đơn phản đối đơn đăng ký của bạn nếu họ cảm thấy có quyền lợi bị ảnh hưởng. Nếu không có phản đối hoặc các phản đối không được chấp nhận, nhãn hiệu của bạn sẽ có khả năng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu hàng dệt may: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định khả năng phân biệt của nhãn hiệu bạn dự định đăng ký. Nếu nhãn hiệu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bảo hộ, nhãn hiệu của bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng dệt may: Bạn cần lưu ý theo dõi thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ để nộp lệ phí cấp văn bằng bảo hộ đúng thời hạn.
5/5 - (1 bình chọn)