Thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam bao gồm một số bước cơ bản dưới đây.

Thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu
Thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu 2

Lý do phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào cũng có quyền nộp đơn đến Cục Sở hữu trí tuệ để phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu của người khác. Lý do phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu có thể là:

  • Nhãn hiệu là dấu hiệu trùng hoặc tương tự có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đang được bảo hộ tại Việt Nam cho sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự có khả năng gây nhầm lẫn.
  • Nhãn hiệu là dấu hiệu trùng hoặc tương tự có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng của người khác.
  • Nhãn hiệu là dấu hiệu trùng với tên thương mại của người khác.
  • Nhãn hiệu là dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả của người khác.
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Nộp đơn phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Sau khi đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố công khai trên công báo về sở hữu công nghiệp, bất kỳ bên thứ ba nào cũng có thể nộp đơn phản đối đăng ký nhãn hiệu đó. Đơn phản đối phải được lập bằng văn bản và gửi tới Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam trước khi có thông báo dự định chấp nhận đăng ký nhãn hiệu.

Trong đơn phản đối, bên phản đối cần nêu rõ lý do phản đối, dựa trên các quy định về đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Đơn phản đối đăng ký nhãn hiệu phải được nộp kèm theo các tài liệu, chứng cứ liên quan (giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, …)

Ngoài ra, bên phản đối cần nộp một khoản lệ phí và phí theo quy định cho việc xem xét đơn phản đối.

Xem xét đơn phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo về đơn đăng ký nhãn hiệu cho người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và yêu cầu họ có ý kiến phản hồi đối với đơn phản đối đăng ký nhãn hiệu. Ý kiến phản hồi cần được gửi đến Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hạn ấn định. Nếu sau thời hạn ấn định, Cục Sở hữu trí tuệ không nhận được phản hồi từ người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ xem xét đơn phản đối đăng ký nhãn hiệu, cũng như các tài liệu và chứng cứ đi kèm. Quá trình này có thể bao gồm việc đối chiếu với các đơn đăng ký nhãn hiệu khác, kiểm tra tính hợp lệ của lý do phản đối.

Dựa trên kết quả xem xét, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu hay không và thông báo cho các bên biết.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của mình được bảo vệ tốt nhất, cả bên nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và bên phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu cần có sự tư vấn của Luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ.

Mẫu công văn phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Dưới đây là một mẫu công văn phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu. Lưu ý rằng mẫu này chỉ mang tính chất tham khảo và cần được điều chỉnh cho phù hợp với trường hợp cụ thể của bạn.

________________________________________________________________

Ngày [ngày/tháng/năm]

V/v: Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu số [số đơn]

Kính gửi: Cục Sở hữu Trí tuệ

Tôi/Chúng tôi, [tên người/pháp nhân phản đối],

Đại diện bởi [tên đại diện],

Địa chỉ [địa chỉ],

Số điện thoại [số điện thoại],

Email [email],

Nộp đơn này để phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu số [số đơn] dành cho nhãn hiệu “[Tên nhãn hiệu đối phương]” của [tên người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu]

Lý do phản đối:

[Ví dụ: nhãn hiệu đối phương trùng hoặc tương tự đến mức có thể gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của bạn đã được đăng ký trước đó tại Việt Nam với số đơn là [số đơn], loại hàng hóa/dịch vụ [mô tả]].

[Phân tích những điểm trùng hoặc tương tự trong nhãn hiệu có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, tên thương mại, quyền tác giả, … của bạn]

Chứng cứ kèm theo:

[Mô tả chứng cứ 1, ví dụ: Bằng chứng về việc sử dụng tên thương mại của bạn].

[Mô tả chứng cứ 2, ví dụ: Bằng chứng về việc đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu của bạn tại Việt Nam].

Đề nghị Cục Sở hữu Trí tuệ xem xét từ chối cấp văn bằng bảo hộ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu nêu trên.

Chúng tôi cam kết những thông tin được cung cấp trong đơn này là chính xác và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đó. Chúng tôi kính đề nghị Cục Sở hữu Trí tuệ thông báo cho chúng tôi về quá trình và kết quả xem xét đơn phản đối.

Trân trọng,

[Chữ ký]
[Tên và chức danh người đại diện]

__________________________________________________________________

Liên hệ ngay với chúng tôi để được Luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ đưa ra phương án tư vấn cụ thể và chính xác nhất: 0343320223

5/5 - (1 bình chọn)