Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tại Khánh Hoà

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tại Khánh Hoà cung cấp sự hỗ trợ và tư vấn cho các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến thành lập, quản lý và phát triển doanh nghiệp.

dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tại khánh hoà
Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp tại Khánh Hoà 2

Tư vấn và đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Khánh Hoà

Cung cấp thông tin và hướng dẫn về các bước cần thiết để thành lập một doanh nghiệp tại Khánh Hoà, bao gồm lựa chọn loại hình doanh nghiệp, chuẩn bị hồ sơ, và thực hiện các thủ tục pháp lý.

 • Cung cấp thông tin và hướng dẫn chi tiết về các loại hình doanh nghiệp phù hợp như Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, hay Doanh nghiệp tư nhân, dựa trên mục tiêu kinh doanh và yêu cầu pháp lý của khách hàng.

Tư vấn và thực hiện thủ tục về quản trị nội bộ doanh nghiệp

 • Soạn thảo, xây dựng điều lệ, quy chế, quy định dùng để quản trị nội bộ doanh nghiệp.
 • Tư vấn tranh chấp cổ đông, cổ phần.
 • Tư vấn phát hành cổ phần.
 • Tư vấn về tăng, giảm vốn điều lệ.

Tư vấn về hợp đồng sản xuất kinh doanh

Dịch vụ tư vấn về hợp đồng sản xuất kinh doanh tại Khánh Hoà cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến các loại hợp đồng của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Tư vấn về soạn thảo, rà soát hợp đồng: Soạn thảo, rà soát các điều khoản trong hợp đồng sản xuất kinh doanh, đảm bảo rằng các điều khoản được thỏa thuận đầy đủ và rõ ràng, đảm bảo được quyền và lợi ích của doanh nghiệp.
 • Tư vấn về quy định pháp lý: Cung cấp thông tin và giải đáp các quy định pháp lý liên quan đến hợp đồng sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền lợi của cả hai bên và giải quyết tranh chấp khi cần thiết.
 • Hỗ trợ trong thương lượng: Đại diện cho khách hàng trong quá trình thương lượng, đàm phán với đối tác để đạt được các điều khoản và điều kiện có lợi nhất cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn về rủi ro và bảo hiểm: Đánh giá và tư vấn về các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, và đề xuất các giải pháp phù hợp để hạn chế, ngăn ngừa rủi ro cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng: Tư vấn, đại diện trong việc giải quyết các tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện hợp đồng, bao gồm các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm, thanh toán, và thực hiện các cam kết khác.

Dịch vụ tư vấn về hợp đồng sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp tại Khánh Hoà thiết lập và duy trì các mối quan hệ đối tác ổn định và hiệu quả, đồng thời giảm thiểu rủi ro và tranh chấp pháp lý, góp phần vào sự phát triển bền vững của hoạt động kinh doanh.

Tư vấn về lao động tại Khánh Hoà

Dịch vụ tư vấn về lao động tại Khánh Hoà cung cấp sự hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến pháp luật lao động như sau:

 • Tư vấn về quy định pháp luật lao động: Cung cấp thông tin và giải đáp các vấn đề liên quan đến luật lao động, bao gồm quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, quy trình giải quyết tranh chấp lao động, và các quy định về an toàn vệ sinh lao động.
 • Tư vấn về hợp đồng lao động: Hỗ trợ trong việc soạn thảo, rà soát và kiểm tra các hợp đồng lao động, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về lao động.
 • Tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.
 • Tư vấn về giải quyết tranh chấp lao động: Tư vấn, hỗ trợ trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến lao động, bao gồm: chấm dứt hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật lao động, sa thải, …

Tư vấn về sở hữu trí tuệ tại Khánh Hoà

Việc tư vấn về sở hữu trí tuệ tại Khánh Hòa có thể liên quan đến nhiều khía cạnh, bao gồm bản quyền tác giả, nhãn hiệu, sáng chế, và các loại tài sản trí tuệ khác.

 • Thực hiện các hợp đồng, hồ sơ thủ tục chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ.
 • Tư vấn và đăng ký nhượng quyền thương mại.

________________________________________________

Liên hệ ngay với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TNHH DCNH LAW

Địa chỉ: 38B Trần Nhật Duật, phường Phước Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại: 0343320223 – 0974278893

Email: [email protected]

5/5 - (1 bình chọn)