Hồ sơ đăng ký quyền tác giả

Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả, tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Vậy tại sao phải đăng ký quyền tác giả và thủ tục đăng ký quyền tác giả như thế nào?

Thủ tục đăng ký quyền tác giả
Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả, tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là gì

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là văn bản do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả.

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả bao gồm các nội dung sau: tên tác phẩm; loại hình tác phẩm; tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả; số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Tại sao phải đăng ký quyền tác giả

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo ra và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định. Như vậy, quyền tác giả là quyền phát sinh tự động, không phát sinh trên cơ sở đăng ký tại cơ quan nhà nước, việc đăng ký không phải là căn cứ làm phát sinh quyền tác giả.

Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều trường hợp khi xảy ra tranh chấp, tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả rất khó chứng minh thời điểm sáng tạo ra tác phẩm và quyền tác giả của mình đối với tác phẩm. Vì vậy, việc đăng ký quyền tác giả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm mục đích để kê khai, ghi nhận quyền tác giả đối với tác phẩm. Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

Điều kiện đăng ký quyền tác giả

Điều kiện để đăng ký quyền tác giả là người đăng ký phải là chủ thể có quyền đăng ký quyền tác giả. Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, chủ thể có quyền đăng ký quyền tác giả bao gồm:

– Cá nhân trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm.

– Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu quyền tác giả trong trường hợp giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả để sáng tạo ra tác phẩm hoặc được nhận thừa kế hoặc được chuyển nhượng quyền tác giả.

hồ sơ đăng ký quyền tác giả
Đăng ký quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả Việt Nam

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả

Hồ sơ đăng ký quyền tác giả bao gồm:

1. Tờ khai đăng ký quyền tác giả (theo mẫu).

2. Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu) của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả là cá nhân; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đối với chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức.

3. Bản sao tác phẩm (02 bản), trong đó có 01 bản sao tác phẩm được lưu và nộp dưới dạng điện tử (usb, đĩa CD, …)

4. Cam đoan của tác giả về việc sáng tạo ra tác phẩm không sao chép từ người khác.

5. Quyết định giao nhiệm vụ cho nhóm tác giả, hoặc hợp đồng đặt hàng.

6. Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn (nếu người nộp đơn được thừa kế, chuyển giao, kế thừa quyền tác giả từ người khác).

7. Tuyên bố về tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả (nếu tác giả là cá nhân, đồng thời là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là chủ sở hữu quyền tác giả).

8. Văn bản đồng ý của đồng tác giả (nếu tác phẩm có đồng tác giả).

9. Văn bản đồng ý của đồng chủ sở hữu (nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung).

10. Giấy ủy quyền (nếu nộp hồ sơ thông qua tổ chức đại diện quyền tác giả, quyền liên quan).

11. Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

Tải về mẫu Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Đăng ký bản quyền tác giả ở đâu?

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả là Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký quyền tác giả gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến một trong các địa điểm sau đây của Cục Bản quyền tác giả:

  • Cục bản quyền tác giả: Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
  • Cục bản quyền tác giả tại TPHCM: Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
  • Cục bản quyền tác giả tại Đà Nẵng: Số 58 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
5/5 - (1 bình chọn)