Mua bán và Sáp nhập

Mục đích của M&A 3

Mục đích của M&A

Những năm gần đây, làn sóng mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, hay còn gọi là M&A diễn ra sôi động tại Việt Nam. Quy mô và giá trị của các thương vụ M&A ngày càng gia tăng. Cùng…