Tính nguyên gốc của tác phẩm 1

Tính nguyên gốc của tác phẩm

Tính nguyên gốc của tác phẩm là yếu tố cốt lõi để một tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả. Để hiểu rõ hơn về khái niệm này, cần phân tích các khía cạnh pháp lý, nghệ thuật và…

Quyền tác giả bao gồm những quyền nào? 5

Quyền tác giả bao gồm những quyền nào?

Quyền tác giả bao gồm những quyền nào theo quy định của pháp luật Việt Nam? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé. Quyền tác giả là gì? Quyền tác giả bao gồm những quyền nào? Quyền…

Quyền tác giả và bản quyền 7

Quyền tác giả và bản quyền

Cùng với quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng, quyền tác giả là một trong ba bộ phận cấu thành nên quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Bài…