Gia hạn nhãn hiệu

Phí gia hạn nhãn hiệu 1

Phí gia hạn nhãn hiệu

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là một quá trình quan trọng để đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu nhãn hiệu. Phí gia hạn nhãn hiệu hiện nay là bao nhiêu? Gia hạn văn bằng bảo…