Phí gia hạn nhãn hiệu

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là một quá trình quan trọng để đảm bảo quyền lợi của chủ sở hữu nhãn hiệu. Phí gia hạn nhãn hiệu hiện nay là bao nhiêu?

phí gia hạn nhãn hiệu
Phí gia hạn nhãn hiệu 2

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là quá trình nộp đơn và hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để kéo dài thời gian hiệu lực của quyền bảo hộ nhãn hiệu đã được cấp. Khi một nhãn hiệu được đăng ký, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu đó, đảm bảo quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu trong 10 năm kể từ ngày đơn được nộp.

Khi kỳ hạn bảo hộ sắp hết hạn, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể nộp đơn gia hạn để tiếp tục duy trì quyền bảo hộ. Quá trình này bao gồm việc nộp một hồ sơ đề nghị gia hạn cùng với việc thanh toán các phí gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ. Một khi gia hạn được chấp nhận, quyền bảo hộ nhãn hiệu sẽ được kéo dài thêm 10 năm. Quá trình này có thể được lặp lại nhiều lần, miễn là chủ sở hữu nhãn hiệu tiếp tục tuân thủ các yêu cầu về gia hạn và thanh toán phí đúng hạn.

Việc gia hạn đúng thời hạn là quan trọng để đảm bảo rằng quyền lợi bảo hộ không bị mất đi do quá hạn. Điều này giúp bảo vệ nhãn hiệu khỏi nguy cơ bị sao chép hoặc sử dụng trái phép, đồng thời duy trì vị thế và giá trị của nhãn hiệu trên thị trường.

Tờ khai gia hạn nhãn hiệu

Tải về mẫu tờ khai gia hạn nhãn hiệu, áp dụng từ ngày 23/08/2023.

Phí gia hạn nhãn hiệu

Mức phí gia hạn nhãn hiệu trọn gói của Chúng tôi là 2.000.000 đồng/nhãn hiệu (Hai triệu đồng một nhãn hiệu). Mức phí dịch vụ này có thể thay đổi nếu phí Nhà nước thay đổi theo từng thời kỳ.

Thủ tục gia hạn nhãn hiệu

Thủ tục gia hạn nhãn hiệu tại Việt Nam bao gồm các bước sau đây:

1. Chuẩn bị hồ sơ gia hạn nhãn hiệu

Hồ sơ gia hạn bao gồm:

  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: Cần nộp bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mà bạn muốn gia hạn.
  • Chứng từ nộp phí, lệ phí: Phí gia hạn nhãn hiệu phải được nộp tại thời điểm nộp hồ sơ xin gia hạn.

2. Thời gian nộp hồ sơ xin gia hạn nhãn hiệu

Bạn cần nộp hồ sơ xin gia hạn nhãn hiệu ít nhất 6 tháng trước khi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hạn. Bạn có thể nộp hồ sơ gia hạn nhãn hiệu trong vòng 6 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hạn nhưng phải nộp thêm phí gia hạn muộn.

3. Nộp hồ sơ gia hạn nhãn hiệu

Hồ sơ gia hạn nhãn hiệu có thể được nộp trực tiếp tại trụ sở của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam hoặc qua đường bưu điện.

4. Quy trình xử lý hồ sơ gia hạn nhãn hiệu

Sau khi nhận được hồ sơ xin gia hạn nhãn hiệu, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng các yêu cầu, quyền sử dụng nhãn hiệu sẽ được gia hạn thêm 10 năm.

Trong trường hợp có vấn đề cần làm rõ hoặc hồ sơ không hợp lệ, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ thông báo cho bạn để điều chỉnh hoặc bổ sung.

Gia hạn đúng hạn giúp tránh nguy cơ mất quyền bảo hộ đối với nhãn hiệu của bạn. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thủ tục gia hạn nhãn hiệu: 0343320223

Vui lòng cho chúng tôi đánh giá để cải thiện bài viết nhé <3