Chức vụ

Hối lộ 1

Hối lộ

Hối lộ, một hiện tượng đã và đang gây ra những tác động nặng nề đối với sự phát triển kinh tế và xã hội tại nhiều quốc gia trên thế giới, không tránh khỏi sự chú ý của cộng…

Cấu thành tội môi giới hối lộ 3

Cấu thành tội môi giới hối lộ

Môi giới hối lộ là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức. Tội môi giới hối lộ bị xử phạt như thế nào? Nội dung Môi giới hối lộ…

Người đưa hối lộ có bị phạt không? 5

Người đưa hối lộ có bị phạt không?

Hành vi đưa hối lộ thường gắn liền với hành vi nhận hối lộ. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ tất nhiên sẽ bị chế tài theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, người…

Khung hình phạt tội nhận hối lộ 11

Khung hình phạt tội nhận hối lộ

Hành vi nhận hối lộ là hành vi xâm phạm tính đúng đắn trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức. Vậy khung hình phạt tội nhận hối lộ như thế nào? Người nhận hối lộ sẽ đi tù…