Chiếm đoạt tài sản

Siết nợ là gì? 5

Siết nợ là gì?

Trong quan hệ vay mượn tiền, khi con nợ không trả được nợ thì chủ nợ sẽ thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để thu hồi nợ. Một trong những biện pháp mà chủ nợ thường sử dụng phổ…

Tội huỷ hoại tài sản 7

Tội huỷ hoại tài sản

Quyền sở hữu, khai thác, sử dụng tài sản của công dân là quyền được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, hành vi huỷ hoại tài sản của người khác là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tội…