bắt cóc

lawcase

Án lệ số 64/2023/AL về định khung hình phạt và tình tiết định khung tăng nặng “có tổ chức” trong tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”

Án lệ số 64/2023/AL về định khung hình phạt và tình tiết định khung tăng nặng “có tổ chức” trong tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Án lệ số 64/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân…

bắt cóc trẻ em

Tội bắt cóc trẻ em

Bắt cóc chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nạn nhân của tội bắt cóc chủ yếu là trẻ em, không đủ nhận…