Đăng ký kinh doanh

Thành lập công ty tại Khánh Hoà 7

Thành lập công ty tại Khánh Hoà

Thành lập công ty là bước đầu tiên quan trọng trong quá trình khởi nghiệp. Các thủ tục thành lập công ty tại Khánh Hoà và đăng ký giấy phép kinh doanh ở Khánh Hoà như thế nào? Thành lập…

Các bước thành lập doanh nghiệp 9

Các bước thành lập doanh nghiệp

Quyền thành lập doanh nghiệp là quyền của cá nhân, tổ chức được Nhà nước bảo hộ. Tuy nhiên, để thành lập được doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần thực hiện theo trình tự, thủ tục được quy định…

Ngành nghề cấm kinh doanh 19

Ngành nghề cấm kinh doanh

Một trong những vấn đề quan trọng khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là lựa chọn ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục tiêu của công ty và quy định của pháp luật. Dưới đây là các ngành…