Bản án tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng

Tổng hợp các bản án tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng của doanh nghiệp trong thời gian gần đây.

Bản án tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng
Bản án tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng 2

Bản án tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng số 706/2021/KDTM-PT ngày 20/12/2021 của Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Bản án tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng số 04/2024/KDTM-PT ngày 06/03/2024 của Toà án nhân dân tỉnh Long An

Bản án tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng số 27/2024/KDTM-PT ngày 30/01/2024 của Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Bản án tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng số 35/2023/KDTM-ST ngày 14/09/2023 của Toà án nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Bản án tranh chấp hợp đồng thuê mặt bằng số 26/2024/KDTM-PT ngày 30/01/2024 của Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội

5/5 - (1 bình chọn)