Bản án sử dụng trái phép tài sản

Dưới đây là các bản án sử dụng trái phép tài sản để tham khảo.

Bản án sử dụng trái phép tài sản
Bản án sử dụng trái phép tài sản 2

Bản án sử dụng trái phép tài sản số 163/2022/HS-ST

Bản án sử dụng trái phép tài sản số 163/2022/HS-ST ngày 27/09/2022 của Toà án nhân dân Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Bản án sử dụng trái phép tài sản số 143/2022/HS-PT

Bản án sử dụng trái phép tài sản số 143/2022/HS-PT ngày 22/04/2022 của Toà án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Bản án sử dụng trái phép tài sản số 165/2019/HS-PT

Bản án sử dụng trái phép tài sản số 165/2019/HS-PT ngày 25/06/2019 của Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

5/5 - (1 bình chọn)