Thủ tục lập di chúc khi còn sống

Lập di chúc khi còn sống là một hành động quan trọng nhằm đảm bảo quyền lợi và mong muốn của cá nhân về tài sản và các vấn đề cá nhân khác sau khi qua đời được thực hiện theo đúng ý nguyện

Thủ tục lập di chúc khi còn sống
Thủ tục lập di chúc khi còn sống 3

Tại sao cần lập di chúc khi còn sống?

Dưới đây là một số lý do tại sao cần lập di chúc khi còn sống:

1. Bảo vệ quyền lợi của người thân

Đảm bảo tài sản được phân chia theo ý muốn: Di chúc giúp xác định rõ ràng ai sẽ là người thừa hưởng tài sản, từ đó tránh các tranh chấp và xung đột giữa các thành viên trong gia đình.

Chăm sóc cho những người phụ thuộc: Người lập di chúc có thể chỉ định người giám hộ cho con cái hoặc những người phụ thuộc khác, đảm bảo họ được chăm sóc và bảo vệ tốt nhất.

2. Giảm thiểu tranh chấp

Rõ ràng và minh bạch: Di chúc giúp xác định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của các bên thừa kế, từ đó giảm thiểu nguy cơ tranh chấp pháp lý.

Ngăn chặn mâu thuẫn gia đình: Một di chúc được lập rõ ràng và chi tiết có thể giúp tránh những mâu thuẫn và bất đồng giữa các thành viên trong gia đình về việc phân chia tài sản.

3. Quyết định về tài sản và quyền lợi cá nhân

Quản lý tài sản theo ý nguyện: Bạn có thể quyết định cụ thể ai sẽ nhận được tài sản nào, đảm bảo tài sản của bạn được sử dụng và quản lý theo ý nguyện của mình.

Chỉ định người thực hiện di chúc: Bạn có thể chỉ định một người hoặc một tổ chức đáng tin cậy để thực hiện di chúc, đảm bảo các ý nguyện của bạn được thực hiện đúng đắn.

4. Tiết kiệm thời gian và chi phí

Giảm thiểu thời gian giải quyết thừa kế: Khi có di chúc, quá trình giải quyết thừa kế sẽ được tiến hành nhanh chóng hơn, giảm thiểu thời gian và chi phí liên quan đến việc phân chia tài sản.

Tránh các chi phí pháp lý không cần thiết: Một di chúc rõ ràng có thể giúp tránh các chi phí pháp lý phát sinh từ các tranh chấp thừa kế.

5. Bảo vệ tài sản và quyền lợi

Bảo vệ tài sản khỏi các yêu cầu không mong muốn: Di chúc giúp bảo vệ tài sản của bạn khỏi các yêu cầu không mong muốn từ những người không được chỉ định thừa kế.

Đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức từ thiện hoặc những người không có quan hệ huyết thống: Bạn có thể dành một phần tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện hoặc những người bạn muốn giúp đỡ, mà không phải là người thân trực tiếp.

Lập di chúc khi còn sống là một hành động quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc, không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của bản thân mà còn đảm bảo quyền lợi của người thân và các bên liên quan. Di chúc rõ ràng và chi tiết giúp giảm thiểu tranh chấp, bảo vệ tài sản và quyền lợi, và đảm bảo rằng mọi mong muốn của bạn được thực hiện sau khi qua đời. Nếu cần, bạn có thể liên hệ với DCNH Law để được Luật sư tư vấn lập di chúc đúng quy định pháp luật và bảo vệ tối đa quyền lợi của mình.

Thủ tục lập di chúc khi còn sống
Thủ tục lập di chúc khi còn sống 4

Thủ tục lập di chúc khi còn sống

Lập di chúc khi còn sống là một quá trình quan trọng nhằm đảm bảo tài sản và các quyền lợi khác được phân chia theo đúng ý nguyện của người lập di chúc sau khi họ qua đời. Dưới đây là các bước và thủ tục cơ bản để lập di chúc tại Việt Nam:

1. Chuẩn bị trước khi lập di chúc

a. Xác định tài sản và người thừa kế

Danh sách tài sản: Liệt kê đầy đủ các tài sản mà bạn muốn định đoạt trong di chúc, bao gồm bất động sản, tiền gửi ngân hàng, cổ phiếu, tài sản cá nhân và các loại tài sản khác.

Người thừa kế: Xác định rõ ràng những người hoặc tổ chức sẽ được thừa hưởng tài sản của bạn, và tỷ lệ hoặc phần tài sản mà mỗi người hoặc tổ chức sẽ nhận.

b. Xác định người thực hiện di chúc

Người thực hiện di chúc: Chọn một người hoặc một tổ chức đáng tin cậy để thực hiện các chỉ thị trong di chúc của bạn sau khi bạn qua đời. Đây là bước không bắt buộc nhưng cần thiết để tránh các tranh chấp trong nội bộ những người thừa kế.

2. Lập di chúc

a. Hình thức di chúc

 • Di chúc viết tay: Do người lập di chúc tự viết tay, ký tên và ghi rõ ngày tháng năm lập di chúc.
 • Di chúc đánh máy: Được soạn thảo bằng máy tính, sau đó người lập di chúc ký tên và có ít nhất hai người làm chứng ký tên xác nhận.
 • Di chúc miệng: Chỉ được lập trong trường hợp người lập di chúc đang ở trong tình trạng tính mạng bị đe dọa nghiêm trọng, và phải có ít nhất hai người làm chứng. Di chúc miệng phải được ghi lại bằng văn bản và có công chứng hoặc chứng thực trong vòng 5 ngày kể từ ngày người lập di chúc miệng chết.

b. Nội dung di chúc

 • Thông tin người lập di chúc: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ.
 • Danh sách tài sản: Mô tả chi tiết từng loại tài sản và giá trị của chúng.
 • Người thừa kế: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ của từng người thừa kế và phần tài sản họ sẽ nhận.
 • Người thực hiện di chúc: Thông tin về người hoặc tổ chức sẽ thực hiện di chúc.
 • Các chỉ thị khác: Bao gồm các chỉ thị về việc quản lý tài sản, chăm sóc con cái (nếu có), và các vấn đề cá nhân khác.

3. Công chứng hoặc chứng thực di chúc

a. Công chứng di chúc

 • Nộp di chúc: Đến Phòng Công chứng hoặc Văn phòng Công chứng để yêu cầu công chứng di chúc.
 • Cung cấp giấy tờ tùy thân hợp lệ của người lập di chúc: Căn cước công dân, hộ chiếu.
 • Xác minh thông tin: Công chứng viên sẽ kiểm tra thông tin, xác minh năng lực hành vi dân sự của người lập di chúc và tính hợp pháp của nội dung di chúc.
 • Ký và công chứng: Người lập di chúc ký tên trước mặt công chứng viên, và công chứng viên ký xác nhận.

b. Chứng thực di chúc

 • Nộp di chúc: Đến Ủy ban nhân dân cấp xã/phường để yêu cầu chứng thực di chúc.
 • Cung cấp giấy tờ tùy thân hợp lệ của người lập di chúc: Căn cước công dân, hộ chiếu.
 • Xác minh thông tin: Cán bộ chứng thực sẽ kiểm tra thông tin và xác minh năng lực hành vi dân sự của người lập di chúc.
 • Ký và chứng thực: Người lập di chúc ký tên trước mặt cán bộ chứng thực, và cán bộ chứng thực ký xác nhận.

4. Lưu giữ di chúc

 • Người lập di chúc tự giữ: Người lập di chúc có thể tự giữ bản chính di chúc.
 • Giao cho người tin cậy: Giao bản chính di chúc cho một người hoặc tổ chức tin cậy để lưu giữ.
 • Lưu giữ tại cơ quan công chứng: Người lập di chúc có thể yêu cầu cơ quan công chứng lưu giữ bản chính di chúc.

Lập di chúc khi còn sống là một quá trình cần được thực hiện cẩn thận và tuân thủ đúng quy định pháp luật để đảm bảo tính hợp pháp và hiệu lực của di chúc. Nếu cần, bạn nên tìm đến sự tư vấn của DCNH Law để lập di chúc đúng quy định và bảo vệ tối đa quyền lợi của mình và người thân.

Vui lòng cho chúng tôi đánh giá để cải thiện bài viết nhé <3