So sánh tranh chấp lao động tập thể và tranh chấp lao động cá nhân

So sánh tranh chấp lao động tập thểtranh chấp lao động cá nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

So sánh tranh chấp lao động tập thể và tranh chấp lao động cá nhân
So sánh tranh chấp lao động tập thể và tranh chấp lao động cá nhân 2

So sánh về phạm vi tranh chấp lao động

 • Tranh chấp lao động cá nhân liên quan đến một hoặc một số ít người lao động có mâu thuẫn với người sử dụng lao động.
 • Tranh chấp lao động tập thể phát sinh khi có một nhóm lớn người lao động hoặc tổ chức đại diện cho họ (như công đoàn) có mâu thuẫn với người sử dụng lao động.

So sánh về nội dung tranh chấp lao động

 • Nội dung tranh chấp lao động cá nhân là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động như điều kiện làm việc, tiền lương, và các quyền lợi khác.
 • Nội dung tranh chấp lao động tập thể là tranh chấp về các vấn đề chung liên quan đến điều kiện làm việc, quyền lợi, tiền lương, và chính sách lao động. Nội dung tranh chấp lao động tập thể có thể là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng lao động, hoặc theo pháp luật về lao động, hoặc là đề xuất điều kiện làm việc mới, cải thiện điều kiện làm việc hiện tại.

So sánh về nguyên nhân phát sinh tranh chấp lao động

 • Tranh chấp lao động cá nhân: Thường phát sinh khi người sử dụng lao động vi phạm quyền và lợi ích cá nhân của người lao động, như không trả lương đúng hạn, sa thải không đúng luật, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, hoặc môi trường làm việc không an toàn.
 • Tranh chấp lao động tập thể: Thường phát sinh từ những vấn đề rộng lớn hơn, như thay đổi trong chính sách tiền lương, giờ làm việc, hoặc các quyền lợi của nhóm người lao động trong doanh nghiệp.

So sánh về các biện pháp giải quyết tranh chấp lao động

 • Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân: Có thể giải quyết thông qua thương lượng trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động, hòa giải viên lao động, trọng tài lao động hoặc toà án nhân dân.
 • Giải quyết tranh chấp lao động tập thể: Các biện pháp giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền tương tự như các biện pháp giải quyết tranh chấp lao động cá nhân (hoà giải viên lao động, trọng tài lao động, toà án). Tuy nhiên, việc giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích sẽ được giải quyết thông qua hoà giải viên lao động, hội đồng trọng tài lao động hoặc có thể tiến hành biện pháp mạnh mẽ hơn đó là đình công.

So sánh về hậu quả của tranh chấp lao động

 • Tranh chấp lao động cá nhân: Ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng lao động và người lao động có liên quan, thường giới hạn trong phạm vi hẹp.
 • Tranh chấp lao động tập thể: Có thể gây ra ảnh hưởng rộng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, thậm chí ảnh hưởng đến nền kinh tế nếu là công ty lớn hoặc công ty hoạt động trong lĩnh vực quan trọng.

So sánh về mục tiêu của tranh chấp lao động

 • Tranh chấp lao động cá nhân: Thường nhằm bảo vệ quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động cá nhân.
 • Tranh chấp lao động tập thể: Nhằm cải thiện điều kiện làm việc, quyền lợi cho một nhóm lớn người lao động, thường thông qua việc thay đổi chính sách hoặc thỏa thuận lao động.
5/5 - (1 bình chọn)