Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sẽ có các quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất 1
Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có những quyền gì?

Quyền của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có các quyền sau đây:

1/ Quyền chung của người sử dụng đất:

– Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Được hưởng thành quả lao động và kết quả đầu tư trên đất.

– Được hưởng các lợi ích do công trình công cộng phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp.

– Được hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo đất nông nghiệp.

– Được bảo vệ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình.

– Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

– Được khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với những hành vi xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khác.

2/ Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao trong hạn mức hoặc đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất hoặc đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc đất được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất hoặc đất nhận chuyển đổi, nhận tặng cho, nhận thừa kế, nhận chuyển nhượng thì có các quyền sau đây:

– Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp tọa lạc trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác.

– Chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

– Cho thuê quyền sử dụng đất.

– Để thừa kế quyền sử dụng đất.

– Tặng cho quyền sử dụng đất.

– Thế chấp quyền sử dụng đất.

– Góp vốn bằng quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh.

– Được tự đầu tư trên đất hoặc cho chủ đầu tư dự án thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với chủ đầu tư dự án để thực hiện dự án nếu đất thuộc diện bị thu hồi để thực hiện dự án.

3/ Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm thì có các quyền sau đây:

– Được bán tài sản của mình gắn liền với đất, người mua tài sản gắn liền với đất thuê sẽ được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất.

– Được để thừa kế tài sản của mình gắn liền với đất, người thừa kế tài sản gắn liền với đất thuê sẽ được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất.

– Được tặng cho tài sản của mình gắn liền với đất, người được tặng cho tài sản gắn liền với đất thuê sẽ được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất.

– Cho thuê tài sản của mình gắn liền với đất.

– Thế chấp tài sản của mình gắn liền với đất.

– Góp vốn bằng tài sản của mình gắn liền với đất thuê trong thời hạn thuê đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh, người nhận góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê sẽ được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất.

Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất 3
Người sử dụng đất có nghĩa vụ gì?

Nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có các nghĩa vụ chung như sau:

1/ Tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai.

2/ Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và sử dụng chiều cao trên không.

3/ Kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

4/ Thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật khi chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

5/ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước liên quan đến việc sử dụng đất.

6/ Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất.

7/ Tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

8/ Tôn trọng và không được làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất liền kề, người sử dụng đất có liên quan.

9/ Tuân thủ các quy định của pháp luật khi tìm thấy vật trong lòng đất.

10/ Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất hoặc khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được gia hạn.

Bạn cần tư vấn? Đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

Vui lòng cho chúng tôi đánh giá để cải thiện bài viết nhé <3