Quy định về tái định cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

Một trong những vấn đề người dân quan tâm nhất khi có đất bị Nhà nước thu hồi là liệu họ có được bố trí tái định cư hay không? Quy định về tái định cư như thế nào và các trường hợp người dân được cấp đất tái định cư. Bài viết phân tích các chính sách về tái định cư khi bị Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

quy định về tái định cư là vấn đề người dân quan tâm
Quy định về tái định cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà 3

Quy định về tái định cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà

Khánh Hoà là một tỉnh ven biển thuộc khu vực Nam Trung Bộ. Khánh Hoà bao gồm 02 thành phố là Nha Trang và Cam Ranh, 01 thị xã Ninh Hoà và 06 huyện là Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Vạn Ninh, Trường Sa.

Hiện nay, Khánh Hoà ngày càng có nhiều dự án đầu tư phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy, việc thu hồi một phần đất của người dân để thực hiện các dự án này là điều không thể tránh khỏi. Nhằm chi tiết, cụ thể hoá các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với người dân địa phương, ngày 26/8/2021, UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Ngày 09/3/2022, UBND tỉnh Khánh Hoà tiếp tục ban hành Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND để sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND.

Các Quyết định này là các văn bản quan trọng, làm cơ sở pháp lý để các địa phương thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân trên địa bàn khi bị Nhà nước thu hồi đất.

Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Khánh Hoà

Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh Khánh Hoà

Các trường hợp được cấp đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại tỉnh Khánh Hoà

1/ Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bị Nhà nước thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn cấp xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi:

– Bồi thường: 01 lô đất ở tái định cư (trừ trường hợp đất ở bị thu hồi có nguồn gốc được tách ra từ thửa đất ở khác để hình thành thửa đất ở mới sau thời điểm có thông báo thu hồi đất thì được bồi thường bằng tiền)

– Nếu hộ gia đình, cá nhân không muốn nhận lô đất ở tái định cư nhưng có nhu cầu thì được mua hoặc thuê nhà ở tái định cư theo quy định.

– Nếu diện tích đất ở bị thu hồi lớn thì ngoài lô đất ở tái định cư còn được giao thêm 01 lô đất ở tái định cư nữa hoặc 01 căn hộ chung cư tái định cư. Diện tích đất ở được xem là lớn nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Các phường nội thành TP. Nha Trang: Từ 300 m2 trở lên
  • Đô thị các huyện, thị xã, thành phố còn lại: Từ 500 m2 trở lên
  • Đất ở nông thôn: Từ 1000 m2 trở lên.
2/ Trường hợp hộ gia đình sử dụng đất mà trong hộ có nhiều thế hệ, nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống đủ điều kiện tách hộ (từ 03 cặp vợ chồng trở lên) hoặc hộ gia đình có từ 08 nhân khẩu trở lên cùng chung sống trên thửa đất ở bị thu hồi, có hộ khẩu tại nơi có đất ở bị thu hồi trước trước ngày có quy hoạch xây dựng hoặc trước ngày có thông báo thu hồi đất (nếu khu vực đó chưa có quy hoạch xây dựng) và diện tích đất ở bị thu hồi lớn hơn diện tích lô đất ở tái định cư:

Bồi thường: 01 lô đất ở tái định cư theo quy định + 01 lô đất ở tái định cư

Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tái định cư do UBND tỉnh quyết định

Hộ gia đình đã được bồi thường theo trường hợp diện tích đất ở bị thu hồi lớn thì không được đồng thời nhận bồi thường theo mục này.

3/ Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở thuộc trường hợp phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, không có chỗ ở nào khác trong địa bàn cấp xã nơi có đất ở thu hồi, người sử dụng đất thực tế ăn, ở, sinh hoạt trước ngày có quy hoạch xây dựng hoặc trước ngày có thông báo thu hồi đất (nếu khu vực đó chưa có quy hoạch xây dựng), phần diện tích đất còn lại sau thu hồi (nếu có) không đủ điều kiện chuyển mục đích sang sử dụng đất ở, được UBND cấp xã xác nhận.

– Được mua, thuê, thuê mua nhà ở hoặc được giao đất có thu tiền sử dụng đất.

– Đã được hỗ trợ tại mục này thì không được đồng thời nhận hỗ trợ tái định cư theo mục (8)

chính sách tái định cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
Quy định về tái định cư trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà 4
4/ Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà trên đất đó có nhà ở và thực tế đã sinh sống ăn, ở, sinh hoạt ổn định trước ngày 01/7/2014 và trước ngày có Thông báo thu hồi đất, được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận hộ gia đình, cá nhân đó không có đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn cấp huyện (trên cơ sở đề nghị của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng)

UBND cấp huyện căn cứ quỹ đất ở của địa phương để xem xét giải quyết giao 01 lô đất ở có thu tiền sử dụng đất.

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất = 1,5 x 1,5 x giá đất tính thu tiền sử dụng đất tái định cư do UBND tỉnh quyết định.

5/ Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở trước ngày 01/07/2004 mà có nguồn gốc do lấn, chiếm, khi Nhà nước thu hồi đất nếu không có chỗ ở nào khác và được UBND cấp xã xác nhận

Được mua, thuê, thuê mua nhà ở hoặc được giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất, giá bán, giá cho thuê nhà ở tái định cư = 1,5 x giá đất để tính thu tiền sử dụng đất tái định cư, giá bán, giá cho thuê nhà ở tái định cư do UBND tỉnh quyết định.

6/ Hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng nhà ở trên đất ở của cha, mẹ, anh chị em cho tặng, mua bán và đã tách nhân khẩu, hộ khẩu riêng trước ngày 01/07/2014 nhưng chưa hoàn thành hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định, trên thửa đất đó có nhà ở và người sử dụng đất thực tế ăn, ở, sinh hoạt trước ngày có quy hoạch xây dựng hoặc trước ngày có thông báo thu hồi đất (nếu khu vực đó chưa có quy hoạch xây dựng), phần diện tích còn lại sau thu hồi (nếu có) không đủ điều kiện xây dựng nhà ở, chuyển mục đích sang sử dụng đất ở, người sử dụng đất không còn chỗ ở nào khác tại địa bàn cấp xã nơi có đất bị thu hồi, được UBND cấp xã xác nhận

Được mua, thuê, thuê mua nhà ở hoặc được giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất, giá bán, giá cho thuê nhà ở tái định cư = 1,5 x giá đất để tính thu tiền sử dụng đất tái định cư, giá bán, giá cho thuê nhà ở tái định cư do UBND tỉnh quyết định.

7/ Suất tái định cư tối thiểu

Các phường tại TP. Nha Trang: 75 triệu đồng

Các xã thuộc thành phố Nha Trang; các phường thuộc thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và thị trấn các huyện ở đồng bằng: 60 triệu đồng

Các xã thuộc khu vực đồng bằng còn lại và thị trấn 02 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh: 50 triệu đồng

Các xã thuộc 02 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh, các thôn miền núi và xã miền núi của huyện đồng bằng: 40 triệu đồng.

8/ Hỗ trợ tái định cư:

Đối tượng được hỗ trợ: Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị thu hồi đất ở, đủ điều kiện bố trí tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất ở < 01 suất tái định cư tối thiểu.

Mức hỗ trợ tái định cư:

  • Nếu nhận đất ở tại khu tái định cư: Mức hỗ trợ = giá trị suất tái định cư được giao – số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất. Trong đó giá trị của suất tái định cư được giao không được vượt quá suất tái định cư tối thiểu.
  • Nếu không nhận đất ở tại khu tái định cư: Mức hỗ trợ = giá trị suất tái định cư tối thiểu – số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất.
9/ Các trường hợp được giao đất ở tại khu tái định cư phải thực hiện khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất vào giá trị đất ở được giao tại khu tái định cư trước khi chi trả số tiền bồi thường còn lại (trừ trường hợp được ghi nợ số tiền sử dụng đất còn thiếu khi số tiền được nhận bồi thường < số tiền xây dựng nhà ở tái định cư tối thiểu)

Trên đây là các quy định về chính sách tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được áp dụng riêng trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Bạn cần tư vấn? Đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

5/5 - (2 bình chọn)