Quy định về cho vay vàng giữa các cá nhân tại Việt Nam

Vàng, một tài sản quý có giá trị lớn và được sử dụng toàn cầu, đã từng là phương tiện trao đổi chính trước khi tiền tệ được phát minh. Vì vậy, việc sử dụng vàng trong giao dịch vay mượn rất phổ biến trong các giao dịch dân sự hiện nay. Quy định về cho vay vàng tại Việt Nam như thế nào?

Quy định về cho vay vàng
Quy định về cho vay vàng giữa các cá nhân tại Việt Nam 2

Vàng có phải là tài sản không?

Theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Vật là bộ phận của thế giới vật chất mà con người có thể kiểm soát được. Như vậy, kim khí quý, đá quý như vàng cũng được xem là một loại tài sản.

Cho vay vàng có được tính lãi không?

Theo quy định tại Điều 463 Bộ luật dân sự năm 2015 thì: “Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

Vàng với tư cách là một loại tài sản, cũng là đối tượng trong hợp đồng vay. Theo quy định nêu trên, trong hợp đồng vay tài sản, bên vay chỉ phải trả lãi khi các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. Hiện nay pháp luật không có quy định cho phép hoặc cấm trả lãi khi cho vay vàng. Như vậy, các bên có quyền thoả thuận trong hợp đồng vay về việc trả lãi khi vay vàng.

Tuy nhiên, việc xác định căn cứ tính lãi hiện nay có nhiều phức tạp do vàng là tài sản có giá biến động theo từng thời điểm giao dịch.

Hợp đồng vay vàng có công chứng được không?

Theo quy định pháp luật, hợp đồng vay tài sản có hiệu lực theo thoả thuận giữa các bên tham gia hợp đồng, không bắt buộc phải thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, nếu các bên có yêu cầu công chứng thì vẫn có thể liên hệ một văn phòng công chứng để thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng vay tài sản.

Vì giao dịch cho vay vàng được pháp luật cho phép nên các bên hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng cho vay vàng mà không có bất kỳ trở ngại nào về mặt pháp lý.

Hợp đồng vay vàng

HỢP ĐỒNG CHO VAY VÀNG

Bên cho vay (Bên A):

Tên: [Tên đầy đủ]

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: [Số] – Ngày cấp: [Ngày] – Nơi cấp: [Nơi cấp]

Địa chỉ: [Địa chỉ]
Số điện thoại: [Số điện thoại]

Bên vay (Bên B):
Tên: [Tên đầy đủ]

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: [Số] – Ngày cấp: [Ngày] – Nơi cấp: [Nơi cấp]

Địa chỉ: [Địa chỉ]
Số điện thoại: [Số điện thoại]

Điều 1: Đối tượng và mục đích vay
Bên B vay từ Bên A số lượng vàng là [x] lượng vàng miếng, nhãn hiệu [nhãn hiệu], mục đích sử dụng cho [mục đích sử dụng].

Điều 2: Thời hạn vay
Thời hạn vay là [số ngày/tháng/năm], bắt đầu từ ngày [ngày bắt đầu] và kết thúc vào ngày [ngày kết thúc].

Điều 3: Lãi suất và cách tính lãi
Lãi suất cho vay là [x]% mỗi [tháng/năm]. Lãi suất được tính trên số vàng chưa thanh toán và được tính theo [công thức tính lãi suất cụ thể].

Điều 4: Điều kiện và phương thức trả nợ
Bên B cam kết thanh toán đầy đủ và đúng hạn số vàng đã vay cùng với lãi phát sinh cho Bên A sau khi hết thời hạn vay. Thanh toán được thực hiện bằng cách [phương thức thanh toán, ví dụ: chuyển vàng trực tiếp, quy đổi ra tiền, …..].

Điều 5: Cam kết và trách nhiệm
Các bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng này. Mọi thay đổi hay bổ sung điều khoản của hợp đồng phải được sự đồng ý của cả hai bên và phải được lập thành văn bản.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp
Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải. Nếu không giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án nhân dân có thẩm quyền.

LƯU Ý: Trên đây chỉ là những nội dung chủ yếu và chung nhất về hợp đồng cho vay vàng. Để được tư vấn và hướng dẫn soạn thảo hợp đồng chi tiết cho từng trường hợp cụ thể, vui lòng liên hệ với Luật sư để được tư vấn: 0343320223

5/5 - (1 bình chọn)