Di chúc là gì? 15

Di chúc là gì?

Ngày nay, rất nhiều người quan tâm đến việc lập di chúc khi còn sống. Vậy di chúc là gì và tại sao cần phải…