Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Dưới đây là hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài và hướng dẫn thực hiện.

hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài
Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài 2

Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Theo quy định của Nghị định số 13/2013/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong vòng 60 ngày kể từ ngày chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài, tổ chức, cá nhân phải nộp thông báo kèm theo hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài cho Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an.

Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài bao gồm:

1. Thông báo đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép hoạt động (đối với chủ hồ sơ là tổ chức, doanh nghiệp) hoặc bản sao Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (đối với chủ hồ sơ là cá nhân)

3. Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài.

4. Bản sao Hợp đồng hoặc văn bản liên quan đến thỏa thuận liên quan chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài với các bên (nếu có).

5. Bản sao Quyết định hoăc giấy tờ liên quan đến phân công của bộ phận phụ trách chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài của chủ hồ sơ.

6. Bản sao các Giấy tờ khác gồm: các phụ lục bảng biểu tính toán chi phí, lợi ích của các giải pháp, …

Mẫu hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài

Mẫu Thông báo đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài (dành cho chủ hồ sơ là cá nhân)

Mẫu Thông báo đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài (dành cho chủ hồ sơ là doanh nghiệp, tổ chức)

Mẫu Hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài Mẫu Đ24-DLCN-04

Nộp hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài ở đâu?

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài tại Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an theo 03 cách. Xem chi tiết.

Thời gian giải quyết hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài tương tự như thời gian giải quyết hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân. Xem chi tiết.

Xem thêm: Mẫu hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân mới nhất

5/5 - (1 bình chọn)