Giải quyết tranh chấp lao động tập thể như thế nào?

Quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể có sự khác nhau giữa tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể như thế nào
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể như thế nào? 2

Tranh chấp lao động tập thể là gì?

Tranh chấp lao động tập thể là một loại xung đột xuất hiện giữa tổ chức đại diện cho người lao động, như công đoàn, và người sử dụng lao động, về các vấn đề chung ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của tập thể người lao động như môi trường làm việc, mức lương, các quyền lợi và điều kiện làm việc khác dựa trên nội dung của thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, hoặc các quy định liên quan của pháp luật lao động. Có hai loại chính trong tranh chấp lao động tập thể là tranh chấp lao động tập thể về quyềntranh chấp lao động tập thể về lợi ích.

Ví dụ về tranh chấp lao động tập thể

Ví dụ về tranh chấp lao động tập thể về quyền

Một ví dụ về tranh chấp lao động tập thể về quyền có thể là tình huống trong đó người lao động và công đoàn của họ cho rằng người sử dụng lao động đã vi phạm các điều khoản của hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể liên quan đến giờ làm việc. Ví dụ, công đoàn có thể phản đối việc người sử dụng lao động yêu cầu nhân viên làm thêm giờ mà không trả thêm giờ làm thêm theo như quy định trong hợp đồng. Trong trường hợp này, tranh chấp không liên quan trực tiếp đến việc thiết lập điều kiện làm việc mới mà là về việc đảm bảo rằng người sử dụng lao động tuân thủ các quy định và thỏa thuận hiện hành về giờ làm việc, tiền lương cho giờ làm thêm, và các điều khoản liên quan khác đã được đồng ý trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể.

Ví dụ về tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Một ví dụ điển hình của tranh chấp lao động tập thể về lợi ích có thể xảy ra khi công đoàn đại diện cho người lao động đưa ra yêu cầu tăng lương và cải thiện các điều kiện làm việc như an toàn lao động và bảo hiểm sức khỏe. Trong trường hợp này, công đoàn có thể bắt đầu đàm phán với người sử dụng lao động để thương lượng về các điều kiện làm việc mới, bao gồm một mức lương cao hơn và các chính sách bảo hiểm sức khỏe tốt hơn cho nhân viên.

Nếu người sử dụng lao động từ chối đáp ứng các yêu cầu hoặc nếu các cuộc đàm phán không đạt được kết quả thỏa đáng, công đoàn có thể quyết định tổ chức đình công như một biện pháp nhằm gia tăng sức ép. Mục tiêu của đình công là để làm cho người sử dụng lao động nhận ra tầm quan trọng của người lao động và đồng ý với một thỏa thuận mới có lợi hơn cho cả hai bên, đặc biệt là về mức lương và các điều kiện làm việc khác như an toàn lao động và phúc lợi.

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể như thế nào?

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Các bên có thẩm quyền giải quyết xung đột trong tranh chấp lao động tập thể về quyền gồm: Hoà giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động và Toà án nhân dân.

Trước khi đưa vụ việc lên Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án, tranh chấp phải trải qua quá trình hòa giải do hòa giải viên lao động thực hiện. Nếu quá trình hòa giải không đạt kết quả hoặc hết hạn mà không tiến hành hòa giải, các bên trong tranh chấp có thể chọn lựa giữa việc đưa vụ việc lên Hội đồng trọng tài để giải quyết hoặc nộp đơn khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền.

Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động hoà giải là sáu tháng. Thời hiệu khởi kiện tại Hội đồng trọng tài lao động là chín tháng. Thời hiệu nộp đơn khởi kiện tại Toà án là một năm. Các khoản thời hiệu này được tính kể từ ngày phát hiện ra hành vi vi phạm.

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp lao động tập thể về lợi ích thuộc về Hoà giải viên lao động và Hội đồng trọng tài lao động.

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích cần được hoà giải bởi hòa giải viên lao động trước khi khởi kiện tại Trọng tài lao động hoặc thực hiện đình công. Nếu hoà giải thành công, nội dung thỏa thuận phải được chi tiết trong biên bản, ký kết bởi cả hai bên và hòa giải viên, có giá trị pháp lý như một thỏa ước lao động tập thể. Nếu hòa giải không thành công hoặc quá trình hòa giải không được tiến hành trong thời hạn quy định, hoặc nếu thỏa thuận hòa giải không được thực hiện, các bên có thể khởi kiện tại Trọng tài lao động hoặc tổ chức một cuộc đình công.

Đình công được coi là biện pháp cuối cùng, khi hòa giải không thành hoặc quyết định của Hội đồng trọng tài không được thực hiện. Các bước tiến hành cuộc đình công bao gồm lấy ý kiến, thông báo và thực hiện đình công theo quy định.

5/5 - (1 bình chọn)