Các vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Dưới đây là tổng hợp các bản án về các vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã được đưa ra xét xử trong thời gian gần đây.

vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Các vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 2

Vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số 57/2023/HS-ST

Vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số 57/2023/HS-ST ngày 08/12/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Hà Giang.

Vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số 42/2023/HS-ST

Vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số 42/2023/HS-ST ngày 03/11/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số 77/2023/HS-ST

Vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số 77/2023/HS-ST ngày 06/11/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số 127/2023/HS-ST

Vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số 127/2023/HS-ST ngày 08/09/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số 16/2023/HS-ST

Vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số 16/2023/HS-ST ngày 22/03/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang.

5/5 - (1 bình chọn)