Bản án tội làm nhục người khác

Tổng hợp các bản án tội làm nhục người khác để tham khảo trong công việc và học tập.

Bản án tội làm nhục người khác
Bản án tội làm nhục người khác 2

Bản án tội làm nhục người khác số 89/2023/HS-ST ngày 24/5/2023 của Toà án nhân dân thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Bản án tội làm nhục người khác số 99/2023/HS-ST ngày 05/6/2023 của Toà án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Bản án tội làm nhục người khác số 56/2021/HSPT ngày 27/12/2021 của Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình.

Bản án tội làm nhục người khác số 48/2020/HS-PT ngày 30/7/2020 của Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Bản án tội làm nhục người khác số 14/2018/HS-PT ngày 09/10/2018 của Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum.

Bản án tội làm nhục người khác số 121/2017/HSPT ngày 19/9/2027 của Toà án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

5/5 - (1 bình chọn)