Tranh chấp hợp đồng góp vốn mua đất

Tranh chấp hợp đồng góp vốn mua đất là một vấn đề pháp lý phổ biến tại Việt Nam, thường xảy ra khi có sự không đồng thuận hoặc vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận giữa các bên tham gia.

Tranh chấp hợp đồng góp vốn mua đất
Tranh chấp hợp đồng góp vốn mua đất 3

Hợp đồng góp vốn mua đất là gì?

Hợp đồng góp vốn mua đất là một thỏa thuận pháp lý giữa hai hoặc nhiều bên nhằm hợp tác đầu tư mua đất. Trong đó, các bên tham gia sẽ cùng nhau góp vốn (tiền hoặc tài sản khác) để mua quyền sử dụng đất. Hợp đồng này quy định rõ ràng các điều khoản liên quan đến quyền và nghĩa vụ của từng bên, tỷ lệ góp vốn, quyền sở hữu, và cách thức phân chia lợi nhuận hoặc xử lý các tranh chấp phát sinh.

Quy định về hợp đồng góp vốn mua đất

Các nội dung chính của hợp đồng góp vốn mua đất bao gồm:

 • Thông tin các bên tham gia: Gồm tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, và giấy tờ tùy thân (CCCD, hộ chiếu,…) của các bên góp vốn.
 • Mục đích và đối tượng của hợp đồng: Nêu rõ mục đích góp vốn (mua đất) và mô tả chi tiết về mảnh đất sẽ mua, bao gồm diện tích, vị trí, mục đích sử dụng, và các thông tin pháp lý liên quan.
 • Số tiền và tỷ lệ góp vốn: Quy định số tiền hoặc tài sản mà mỗi bên sẽ góp, tỷ lệ góp vốn của từng bên và cách thức góp vốn (một lần hay nhiều lần).
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên: Nêu rõ quyền và nghĩa vụ của từng bên trong việc quản lý, sử dụng, và khai thác mảnh đất sau khi mua.
 • Phân chia lợi nhuận và rủi ro: Quy định cách thức phân chia lợi nhuận từ việc sử dụng hoặc bán mảnh đất và cách xử lý rủi ro, thua lỗ nếu có.
 • Quản lý và sử dụng đất: Quy định về quyền và trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng đất, bao gồm việc xây dựng, cho thuê, hoặc sử dụng vào các mục đích khác.
 • Chuyển nhượng vốn góp: Điều kiện và thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của các bên tham gia trong trường hợp muốn chuyển nhượng cho bên thứ ba.
 • Giải quyết tranh chấp: Quy định về phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng, thường là thương lượng, hòa giải, hoặc đưa ra tòa án/trọng tài.
 • Thời hạn hợp đồng: Thời gian hợp đồng có hiệu lực và điều kiện gia hạn hoặc chấm dứt hợp đồng.
 • Các điều khoản khác: Bao gồm điều khoản về bảo mật, bất khả kháng, và các cam kết của các bên.

Hợp đồng góp vốn mua đất có cần công chứng không?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể là Luật Đất đai năm 2024, Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Công chứng năm 2014, việc công chứng hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được quy định như sau:

Theo khoản 3 Điều 27 Luật Đất đai năm 2024 quy định về Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực.

Theo khoản 2 Điều 117 và Điều 122 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về hiệu lực của giao dịch dân sự khi giao dịch dân sự bắt buộc phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.

Như vậy, hợp đồng góp vốn mua đất bắt buộc phải được công chứng hoặc chứng thực để đảm bảo tính pháp lý và hiệu lực thi hành. Việc công chứng hợp đồng không chỉ tuân thủ đúng quy định pháp luật mà còn giúp bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia và giảm thiểu rủi ro tranh chấp. Các bên tham gia nên thực hiện đầy đủ các thủ tục công chứng để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong quá trình hợp tác.

Thủ tục công chứng hợp đồng góp vốn mua đất

Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất bắt buộc phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định pháp luật để đảm bảo tính pháp lý và có giá trị thi hành. Công chứng giúp bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng của hợp đồng và giảm thiểu rủi ro tranh chấp pháp lý sau này.

Hồ sơ công chứng hợp đồng góp vốn mua đất

Các bên liên quan cần chuẩn bị hồ sơ công chứng, bao gồm:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng).
 • Căn cước công dân, hộ chiếu của các bên.
 • Hợp đồng góp vốn đã được lập sẵn.
 • Các giấy tờ khác liên quan theo yêu cầu của văn phòng công chứng.

Các bên sẽ đến văn phòng công chứng để thực hiện công chứng. Công chứng viên sẽ kiểm tra tính hợp pháp của các giấy tờ, tính hợp lệ của hợp đồng và xác nhận sự đồng ý của các bên tham gia.

Lợi ích của việc công chứng hợp đồng góp vốn mua đất

 • Đảm bảo tính pháp lý: Công chứng giúp hợp đồng có giá trị pháp lý cao, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia được thực hiện đúng theo quy định.
 • Giảm thiểu rủi ro tranh chấp: Công chứng giúp làm rõ các điều khoản hợp đồng và xác nhận sự đồng ý của các bên, từ đó giảm thiểu rủi ro tranh chấp trong tương lai.
 • Tăng độ tin cậy: Hợp đồng đã được công chứng có độ tin cậy cao hơn, dễ dàng trong việc giải quyết khi có tranh chấp xảy ra.
Tranh chấp hợp đồng góp vốn mua đất
Tranh chấp hợp đồng góp vốn mua đất 4

Tranh chấp hợp đồng góp vốn mua đất

Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tranh chấp, cách giải quyết, và một số biện pháp phòng ngừa tranh chấp hợp đồng góp vốn mua đất.

Nguyên nhân dẫn đến tranh chấp hợp đồng góp vốn mua đất

Thiếu rõ ràng trong hợp đồng: Hợp đồng không quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của các bên, dẫn đến sự hiểu lầm và tranh chấp. Các điều khoản về phân chia lợi nhuận, trách nhiệm quản lý, và xử lý rủi ro không được nêu rõ.

Thay đổi tình hình tài chính: Một hoặc nhiều bên không thực hiện được nghĩa vụ góp vốn theo cam kết ban đầu do khó khăn tài chính.

Vi phạm điều khoản hợp đồng: Một bên không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ đã cam kết, chẳng hạn như không góp đủ vốn, sử dụng vốn không đúng mục đích.

Thay đổi quy định pháp luật: Thay đổi trong các quy định pháp luật về đất đai, đầu tư có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng.

Xung đột lợi ích: Các bên có lợi ích xung đột trong quá trình thực hiện hợp đồng, dẫn đến mâu thuẫn và tranh chấp.

Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng góp vốn mua đất

Thương lượng và hòa giải: Các bên nên cố gắng thương lượng và hòa giải để giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, tiết kiệm thời gian và chi phí. Các bên có thể nhờ sự hỗ trợ của một bên thứ ba trung lập để tiến hành hòa giải.

Trọng tài thương mại: Nếu các bên đã thỏa thuận về việc sử dụng trọng tài để giải quyết tranh chấp, các bên có thể nộp đơn yêu cầu trọng tài giải quyết. Quyết định của trọng tài có giá trị chung thẩm, có tính ràng buộc pháp lý và các bên phải tuân thủ.

Khởi kiện ra tòa án: Nếu không thể giải quyết thông qua thương lượng và các bên không có thoả thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, các bên có thể khởi kiện ra tòa án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp. Quy trình này có thể kéo dài và tốn kém, nhưng quyết định của tòa án sẽ có tính pháp lý cao và buộc các bên phải tuân thủ.

Biện pháp phòng ngừa tranh chấp hợp đồng góp vốn mua đất

Soạn thảo hợp đồng góp vốn mua đất chi tiết và rõ ràng: Đảm bảo hợp đồng quy định rõ ràng và chi tiết về quyền và nghĩa vụ của các bên, phân chia lợi nhuận, trách nhiệm quản lý, và cách xử lý các tình huống bất khả kháng.

Kiểm tra tình trạng pháp lý và tình trạng thực tế của quyền sử dụng đất: Trước khi ký hợp đồng, cần kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng pháp lý của mảnh đất để đảm bảo không có tranh chấp hoặc vướng mắc pháp lý.

Thẩm định tài chính của các bên tham gia góp vốn: Đánh giá khả năng tài chính của các bên tham gia để đảm bảo họ có đủ năng lực thực hiện nghĩa vụ góp vốn.

Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý: Tham khảo ý kiến từ các luật sư, chuyên gia pháp lý để đảm bảo hợp đồng tuân thủ đúng quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của các bên.

Quy định rõ ràng về cơ chế giải quyết tranh chấp: Nêu rõ trong hợp đồng về cơ chế giải quyết tranh chấp, bao gồm thương lượng, hòa giải, trọng tài, hoặc tòa án, để có phương án xử lý kịp thời khi tranh chấp xảy ra.

Tranh chấp hợp đồng góp vốn mua đất có thể gây ra nhiều hệ lụy pháp lý và tài chính cho các bên tham gia. Việc hiểu rõ nguyên nhân và cách giải quyết tranh chấp, cùng với các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ quyền lợi của các bên. Đảm bảo hợp đồng được soạn thảo kỹ lưỡng và tuân thủ đúng quy định pháp luật là yếu tố then chốt để tránh những tranh chấp không đáng có.

5/5 - (1 bình chọn)